Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym; usługi

2016-12-06 1429
Art. czytany: 1506 razy

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2017 r. w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Gmina Wyszki ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. 'Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2017 r. w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.' Dokumentacja i przetargowa wraz ze szczegółami znajduje się poniżej.

W związku z wnioskiem który wpłynął do Zamawiającego Gmina Wyszki przesyła wyjaśnienie treści SIWZ, informację o zmianie treści SIWZ oraz zmianie ogłoszenia, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i treść SIWZ po zmianach. - w załączeniu.

W związku z zakończeniem terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.