Rozeznanie cenowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyszki

2017-12-06 1328
Art. czytany: 794 razy

Treść rozeznania wraz z załącznikami poniżej.

Termin złożenia oferty: do 08.12.2017r.


Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego w załączeniu.