Zaproszenie do składania ofert - ,,Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki'

2012-06-27 0731
Art. czytany: 2191 razy

W załączeniu zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: ,,Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki'