Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego gminy Wyszki

2013-04-22 1531
Art. czytany: 2198 razy

Treść zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowywania przestrzennego gminy Wyszki w załączeniu.