Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym :„Przebudowa drogi gminnej Nr 107521B Strabla – Łyse”

2015-09-21 1440
Art. czytany: 2556 razy

Wójt Gminy Wyszki ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107521B Strabla – Łyse”. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami w załączeniu.

Załącznik nr 6- Dokumentacja projektowo-techniczna