Spis telefonów

2004-06-30 1302
Art. czytany: 17271 razy

Urząd Gminy Wyszki
17-132 Wyszki
ul. Piórkowska 2
woj. podlaskie
e-mail: ug_wyszki@post.pl
tel. 85 7305890
fax 85 7305899
Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
97 80630001 0040 0400 0169 0073

Wójt Gminy
pokój nr 9, telefon 85 7305890

Sekretarz Gminy
pokój nr 7, telefon 85 7305878

Skarbnik Gminy
pokój nr 2, telefon 85 7305884

Sekretariat Urzędu Gminy Wyszki
pokój nr 8, telefon 85 7305890

Gospodarka Komunalna i Budownictwo
Kierownik Referatu -pokój nr 15 - telefon 85 7305874
pokój nr 16, telefon 85 7305872

Ewidencja działalności gospodarczej
pokój nr 16, telefon 85 7305872

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokój nr 10, telefon 85 7305879

Ewidencja ludności
pokój nr 14, telefon 85 7305883

Sprawy obronne i obrona cywilna
pokój nr 14, telefon 85 7305883

Kasa, kadry i płace
pokój nr 10, telefon 85 7305879

Księgowość podatkowa
pokój nr 1, telefon 85 7305870

Księgowość budżetowa
pokój nr 3, telefon 85 7305871

Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 14, telefon 85 7305883

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik GOPS - pokój nr 13 - telefon 85 7305882
pokój nr 4, telefon 85 7305873
pokój nr 5, telefon 85 7305875
pokój nr 12, telefon 85 7305881