A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Referaty » Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej » Ogłoszenia GKB
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania - Budowa linii kablowej SN wraz ze stanowiskami słupowymi w m. Budlewo
» Ogłoszenie o przetargu nieruchomości - Warpechy Stare
» Ogłoszenie o przetargu nieruchomości - Wodźki
» Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wyszki za III kwartał 2018 r.
» Sprawozdania budżetowe za III kw. 2018 r.
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia GKB': 34
1  „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mulawicze
„Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mulawicze”
W dniu 4 lipca 2018 rok...
2018-10-30 1202 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
2  Warsztaty szkoleniowe pn. BĄDŹ EKO- WŁĄCZ OSZCZĘDZANIE
Gmina Wyszki zakończyła prowadzenie bezpłatnych warsztatów szkoleniowych z zakresu edukacji ekol...
2018-10-30 1117 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
3  Informacja: 'Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mulawicze'
W dniu 4 lipca 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentow...
2018-07-12 1458 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wyszki
Treść w załączeniu....
2016-12-30 1347 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
5  Obwieszczenie Starosty Bielskiego
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2015-01-21 1356 Czytano:1196 razy » Przeczytaj artykuł
6  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Malesze
Treść wykazu w załączeniu. ...
2012-10-09 1414 Czytano:1515 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Bujnowo
Treść wykazu w załączeniu....
2012-10-09 1413 Czytano:1433 razy » Przeczytaj artykuł
8  Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 'Budowy stacji paliw w miejscowości Topczewo...'
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2012-10-05 1202 Czytano:1782 razy » Przeczytaj artykuł
9  Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa stacji paliw w Topczewie
Treść postanowienie w załączeniu (plik w formacie pdf)...
2012-05-23 1010 Czytano:1941 razy » Przeczytaj artykuł
10  Ogłoszenie dot. zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich
Treść informacji w załączeniu (plik w formacie PDF)...
2012-04-23 0938 Czytano:1851 razy » Przeczytaj artykuł
11  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. drogi Niewino Borowe – Niewino Kamieńskie – Niewino Stare- Niewino Popławskie
Wyszki, dnia 12.08.2010 r.
GKB 7624 - 2/2010
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji
Na pod...
2010-08-12 1414 Czytano:2118 razy » Przeczytaj artykuł
12  OB W I E S ZC Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa ulicy Nowej w Strabli
Wyszki, dnia 23.07.2010r.
GKB 7624 – 6/2010
OB W I E S ZC Z E N I E
o wszczęciu postępowa...
2010-07-28 0944 Czytano:2026 razy » Przeczytaj artykuł
13  OB W I E S ZC Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa ulicy Piaskowej w m. Wyszki
Wyszki, dnia 23.07.2010r.
GKB 7624 – 7/2010
OB W I E S ZC Z E N I E
o wszczęciu postępowania ...
2010-07-28 0939 Czytano:1906 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zawiadomienie o zakończeniu postępowaia o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przebudowy drogi gminnej w Niewinie...
Wyszki, dnia 21.07.2010r.
GKB 7624-2/2010
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie o zakończeniu postępowani...
2010-07-21 0818 Czytano:1855 razy » Przeczytaj artykuł
15  Postanowienie dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej
Wyszki, dnia 30.06.2010r.
GKB 7624-2/2010
P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 123 ustawy...
2010-06-30 1534 Czytano:1684 razy » Przeczytaj artykuł
16  Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Wyszki, dnia 04.01.2010r.
GKB 7624 - 1/2009/2010
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji
Na...
2010-01-06 1526 Czytano:1552 razy » Przeczytaj artykuł
17  Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Obwieszczenie - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uw...
2009-12-10 1103 Czytano:1709 razy » Przeczytaj artykuł
18  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - droga Niewino Borowe
Wyszki dn.02.12.2009 r.
GKB.7331- L -05/09

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na p...
2009-12-03 1316 Czytano:1472 razy » Przeczytaj artykuł
19  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - droga Niewino Borowe
Wyszki dn.02.12.2009 r.
GKB.7331- L -05/09

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na p...
2009-12-03 1315 Czytano:1556 razy » Przeczytaj artykuł
20  Obwieszczenie o budowie stacji telefonii komórkowej Bis 4401 - wieży o wysokości 59,50 m n.p.t. wraz z urządzeniami - Wyszki
Wyszki, dnia 20.11.2009r
GKB.7331-L-01/09
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 KPA zawiadami...
2009-11-25 0855 Czytano:1459 razy » Przeczytaj artykuł
21  Obwieszczenie budowie masztu telekomunikacyjnego, wieży o wysokości 42 m n.p.t. wraz z urządzeniami - Niewino Borowe
Wyszki, dnia 20.11.2009r
GKB.7331-L-02/09
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 KPA zawiadami...
2009-11-25 0839 Czytano:1462 razy » Przeczytaj artykuł
22  Postanowienie nr GKB.7624-1/2009 z 12.11.2009 r. dot. stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Postanowienie nr GKB.7624-1/2009 z 12.11.2009 r. dot. stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny o...
2009-11-13 1145 Czytano:1414 razy » Przeczytaj artykuł
23  Obwieszczenie - budowie stacji telefonii komórkowej Bis 4401 - wieży o wysokości 59,50 m n.p.t. wraz z urządzeniami - Wyszki
Wyszki, dnia 20.11.2009r
GKB.7331-L-01/09
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 KPA zawiadami...
2009-11-05 1346 Czytano:1395 razy » Przeczytaj artykuł
24  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Bis 4401
Wyszki, dnia 16.10.2009 r.


GKB.7331- L -01/09


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
...
2009-11-05 1342 Czytano:1543 razy » Przeczytaj artykuł
25  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziała...
2009-10-15 1206 Czytano:1631 razy » Przeczytaj artykuł
26  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przebudowy drogi Wyszki-Olędzkie
Treść obwieszczenia w załączeniu (plik w formacie PDF)....
2009-04-06 0844 Czytano:1460 razy » Przeczytaj artykuł
27  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie drogi gminnej
Wyszki, dnia 05.09.2008r.
GKB 7624-5/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-09-05 1225 Czytano:1705 razy » Przeczytaj artykuł
28  Obwieszczenie o zgromadzoniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowę drogi
Wyszki, dnia 22.08.2008r.
GKB 7624-5/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-08-22 1422 Czytano:1673 razy » Przeczytaj artykuł
29  Obwiesczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Górskie - Bogusze
Wyszki, dnia 28.07.2008r.
GKB 7624-4/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-07-31 1217 Czytano:1637 razy » Przeczytaj artykuł
30  Obwieszczenie o przebudowie drogi gminnej Nr 107535B na odcinku Górskie – Bogusze na terenie gminy Wyszki
Wyszki, dnia 11.07.2008r.GKB 7624-4/2008
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z ...
2008-07-11 1501 Czytano:1829 razy » Przeczytaj artykuł
31  Obwiesczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej
Wyszki, dnia 24.06.2008r.
GKB 7624-5/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-06-24 1358 Czytano:1774 razy » Przeczytaj artykuł
32  Obwiesczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej
Wyszki, dnia 27.05.2008r.
GKB 7624-02/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-05-29 1449 Czytano:1681 razy » Przeczytaj artykuł
33  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowe drogi
Wyszki, dnia 12.05.2008r.
GKB 7624-4/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-05-13 1449 Czytano:1667 razy » Przeczytaj artykuł
34  Obwieszczenie o zgromadzoniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowę drogi
Wyszki, dnia 12.05.2008r.
GKB 7624-2/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-05-13 1446 Czytano:1646 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Ogłoszenia GKB
Informacje o środowisku
Ostat. 10 wiadomości:

» „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mulawicze
» Warsztaty szkoleniowe pn. BĄDŹ EKO- WŁĄCZ OSZCZĘDZANIE
» Informacja: 'Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mulawicze'
» Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wyszki
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego
» Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Malesze
» Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Bujnowo
» Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 'Budowy stacji paliw w miejscowości Topczewo...'
» Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa stacji paliw w Topczewie
» Ogłoszenie dot. zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<