A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Referaty » Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej » Ogłoszenia GKB
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego -budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie wsi Filipy
» Informacja z art. 37 za II kwartał 2022 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Sprawozdania finansowe za II kwartał 2022 r.
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia GKB': 52
1  Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat w obrębie wsi Strabla-Łyse
Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do dzierżawy w dro...
2022-07-15 1433 Czytano:114 razy » Przeczytaj artykuł
2   Decyzja Starosty Bielskiego o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości na podst. ostatecznej decyzji nr 450/2021
Decyzja Starosty Bielskiego o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokoś...
2022-04-26 1106 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
3  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obręb Mulawicze
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia...
2022-03-03 1236 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
4  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego ...
2022-01-04 1112 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
5  Decyzja Starosty Bielskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiegow obrębie wsi Strabla-Łyse
Decyzja Starosty Bielskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z...
2021-06-28 1433 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
6   Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczącej postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowan...
2021-04-07 0934 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomo...
2021-02-03 0953 Czytano:742 razy » Przeczytaj artykuł
8   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...
2020-12-11 1103 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
9  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach rozbudowy drogi powiatowej Nr 1575B
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2020-10-29 1123 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
10  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2020-03-30 1133 Czytano:1154 razy » Przeczytaj artykuł
11  Ogłoszenie o dzierżawie w miejscowości Malesze
Gmina Wyszki ogłasza:
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w miejscow...
2019-10-02 1410 Czytano:1384 razy » Przeczytaj artykuł
12  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i zgromadzenia akt ,droga powiatowa Nr1581B Wyszki-Filipy
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ...
2019-07-25 1017 Czytano:1459 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Mierzwin Duży
Treść w załączeniu....
2019-05-30 1455 Czytano:1262 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu
Treść w załączeniu...
2019-04-02 1217 Czytano:1418 razy » Przeczytaj artykuł
15  zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w obrębie wsi Malesze
Treść w załączeniu...
2019-03-12 0953 Czytano:1604 razy » Przeczytaj artykuł
16  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WYSZKI w srawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WYSZKI
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany st...
2019-01-15 0916 Czytano:1729 razy » Przeczytaj artykuł
17  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie wsi Niewino Leśne
Treść ogłoszenia w załączeniu...
2018-11-27 1303 Czytano:1552 razy » Przeczytaj artykuł
18  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie wsi Malesze
Treść w załączeniu...
2018-11-27 1256 Czytano:1545 razy » Przeczytaj artykuł
19  „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mulawicze
„Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mulawicze”
W dniu 4 lipca 2018 rok...
2018-10-30 1202 Czytano:1630 razy » Przeczytaj artykuł
20  Warsztaty szkoleniowe pn. BĄDŹ EKO- WŁĄCZ OSZCZĘDZANIE
Gmina Wyszki zakończyła prowadzenie bezpłatnych warsztatów szkoleniowych z zakresu edukacji ekol...
2018-10-30 1117 Czytano:1501 razy » Przeczytaj artykuł
21  Informacja: 'Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mulawicze'
W dniu 4 lipca 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentow...
2018-07-12 1458 Czytano:1481 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wyszki
Treść w załączeniu....
2016-12-30 1347 Czytano:1864 razy » Przeczytaj artykuł
23  Obwieszczenie Starosty Bielskiego
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2015-01-21 1356 Czytano:2570 razy » Przeczytaj artykuł
24  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Malesze
Treść wykazu w załączeniu. ...
2012-10-09 1414 Czytano:2642 razy » Przeczytaj artykuł
25  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Bujnowo
Treść wykazu w załączeniu....
2012-10-09 1413 Czytano:2645 razy » Przeczytaj artykuł
26  Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 'Budowy stacji paliw w miejscowości Topczewo...'
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2012-10-05 1202 Czytano:3033 razy » Przeczytaj artykuł
27  Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa stacji paliw w Topczewie
Treść postanowienie w załączeniu (plik w formacie pdf)...
2012-05-23 1010 Czytano:3141 razy » Przeczytaj artykuł
28  Ogłoszenie dot. zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich
Treść informacji w załączeniu (plik w formacie PDF)...
2012-04-23 0938 Czytano:3076 razy » Przeczytaj artykuł
29  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. drogi Niewino Borowe – Niewino Kamieńskie – Niewino Stare- Niewino Popławskie
Wyszki, dnia 12.08.2010 r.
GKB 7624 - 2/2010
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji
Na pod...
2010-08-12 1414 Czytano:3390 razy » Przeczytaj artykuł
30  OB W I E S ZC Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa ulicy Nowej w Strabli
Wyszki, dnia 23.07.2010r.
GKB 7624 – 6/2010
OB W I E S ZC Z E N I E
o wszczęciu postępowa...
2010-07-28 0944 Czytano:3317 razy » Przeczytaj artykuł
31  OB W I E S ZC Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa ulicy Piaskowej w m. Wyszki
Wyszki, dnia 23.07.2010r.
GKB 7624 – 7/2010
OB W I E S ZC Z E N I E
o wszczęciu postępowania ...
2010-07-28 0939 Czytano:3203 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zawiadomienie o zakończeniu postępowaia o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przebudowy drogi gminnej w Niewinie...
Wyszki, dnia 21.07.2010r.
GKB 7624-2/2010
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie o zakończeniu postępowani...
2010-07-21 0818 Czytano:2900 razy » Przeczytaj artykuł
33  Postanowienie dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej
Wyszki, dnia 30.06.2010r.
GKB 7624-2/2010
P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 123 ustawy...
2010-06-30 1534 Czytano:2733 razy » Przeczytaj artykuł
34  Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Wyszki, dnia 04.01.2010r.
GKB 7624 - 1/2009/2010
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji
Na...
2010-01-06 1526 Czytano:2699 razy » Przeczytaj artykuł
35  Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Obwieszczenie - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uw...
2009-12-10 1103 Czytano:2899 razy » Przeczytaj artykuł
36  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - droga Niewino Borowe
Wyszki dn.02.12.2009 r.
GKB.7331- L -05/09

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na p...
2009-12-03 1316 Czytano:2573 razy » Przeczytaj artykuł
37  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - droga Niewino Borowe
Wyszki dn.02.12.2009 r.
GKB.7331- L -05/09

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na p...
2009-12-03 1315 Czytano:2576 razy » Przeczytaj artykuł
38  Obwieszczenie o budowie stacji telefonii komórkowej Bis 4401 - wieży o wysokości 59,50 m n.p.t. wraz z urządzeniami - Wyszki
Wyszki, dnia 20.11.2009r
GKB.7331-L-01/09
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 KPA zawiadami...
2009-11-25 0855 Czytano:2526 razy » Przeczytaj artykuł
39  Obwieszczenie budowie masztu telekomunikacyjnego, wieży o wysokości 42 m n.p.t. wraz z urządzeniami - Niewino Borowe
Wyszki, dnia 20.11.2009r
GKB.7331-L-02/09
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 KPA zawiadami...
2009-11-25 0839 Czytano:2513 razy » Przeczytaj artykuł
40  Postanowienie nr GKB.7624-1/2009 z 12.11.2009 r. dot. stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Postanowienie nr GKB.7624-1/2009 z 12.11.2009 r. dot. stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny o...
2009-11-13 1145 Czytano:2411 razy » Przeczytaj artykuł
41  Obwieszczenie - budowie stacji telefonii komórkowej Bis 4401 - wieży o wysokości 59,50 m n.p.t. wraz z urządzeniami - Wyszki
Wyszki, dnia 20.11.2009r
GKB.7331-L-01/09
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 KPA zawiadami...
2009-11-05 1346 Czytano:2529 razy » Przeczytaj artykuł
42  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Bis 4401
Wyszki, dnia 16.10.2009 r.


GKB.7331- L -01/09


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
...
2009-11-05 1342 Czytano:2693 razy » Przeczytaj artykuł
43  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziała...
2009-10-15 1206 Czytano:2642 razy » Przeczytaj artykuł
44  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przebudowy drogi Wyszki-Olędzkie
Treść obwieszczenia w załączeniu (plik w formacie PDF)....
2009-04-06 0844 Czytano:2542 razy » Przeczytaj artykuł
45  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie drogi gminnej
Wyszki, dnia 05.09.2008r.
GKB 7624-5/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-09-05 1225 Czytano:2886 razy » Przeczytaj artykuł
46  Obwieszczenie o zgromadzoniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowę drogi
Wyszki, dnia 22.08.2008r.
GKB 7624-5/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-08-22 1422 Czytano:2754 razy » Przeczytaj artykuł
47  Obwiesczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Górskie - Bogusze
Wyszki, dnia 28.07.2008r.
GKB 7624-4/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-07-31 1217 Czytano:2720 razy » Przeczytaj artykuł
48  Obwieszczenie o przebudowie drogi gminnej Nr 107535B na odcinku Górskie – Bogusze na terenie gminy Wyszki
Wyszki, dnia 11.07.2008r.GKB 7624-4/2008
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z ...
2008-07-11 1501 Czytano:2906 razy » Przeczytaj artykuł
49  Obwiesczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej
Wyszki, dnia 24.06.2008r.
GKB 7624-5/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-06-24 1358 Czytano:2829 razy » Przeczytaj artykuł
50  Obwiesczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej
Wyszki, dnia 27.05.2008r.
GKB 7624-02/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-05-29 1449 Czytano:2671 razy » Przeczytaj artykuł
51  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowe drogi
Wyszki, dnia 12.05.2008r.
GKB 7624-4/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-05-13 1449 Czytano:2797 razy » Przeczytaj artykuł
52  Obwieszczenie o zgromadzoniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowę drogi
Wyszki, dnia 12.05.2008r.
GKB 7624-2/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 Kpa w zwi...
2008-05-13 1446 Czytano:2771 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Ogłoszenia GKB
Informacje o środowisku
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat w obrębie wsi Strabla-Łyse
» Decyzja Starosty Bielskiego o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości na podst. ostatecznej decyzji nr 450/2021
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obręb Mulawicze
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
» Decyzja Starosty Bielskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiegow obrębie wsi Strabla-Łyse
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach rozbudowy drogi powiatowej Nr 1575B
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<