A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2011 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Projekty realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Deklaracja dostępności
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
» Zawiadomienie Starosty Bielskiego w sprawie zgromadzenia akt - ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w obrębie Strabla Łyse.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - studnia wiercona Moskwin
» Nabór na stanowisko urzędnicze ds kancelaryjnych i organizacyjnych
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2011 rok': 75
1  Uchwała Nr X/98/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2012 rok
Uchwała Nr X/98/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pra...
2012-01-18 1026 Czytano:2237 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr X/97/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2012 rok
Uchwała Nr X/97/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pra...
2012-01-18 1025 Czytano:2218 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr X/96/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok
Uchwała Nr X/96/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pra...
2012-01-18 1024 Czytano:2223 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr X/95/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
Uchwała Nr X/95/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pra...
2012-01-18 1022 Czytano:2327 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr X/94/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2012 rok
Uchwała Nr X/94/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie Planu Pracy Rady Gminy ...
2012-01-18 1020 Czytano:2127 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr X/93/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2019.
Uchwała Nr X/93/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej...
2012-01-18 1018 Czytano:2205 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na 2012 r.
Uchwała Nr X/92/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gmi...
2012-01-18 0956 Czytano:2201 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018.
Uchwała Nr X/91/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2012-01-18 0952 Czytano:2190 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr X/90/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gmin...
2012-01-18 0948 Czytano:2242 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniajaca uchwałę Nr VI/47/11 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
Uchwała Nr X/89/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
zmieniajaca uchwałę Nr VI/47/11...
2012-01-18 0947 Czytano:2264 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
Uchwała Nr X/88/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2012-01-18 0941 Czytano:1693 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Programie współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi...
Uchwała Nr X/87/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w Programie wsp...
2012-01-18 0939 Czytano:1632 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr X/86/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
Uchwała Nr X/86/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Pro...
2012-01-18 0932 Czytano:1620 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr X/85/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne
Uchwała Nr X/85/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na za...
2012-01-18 0930 Czytano:1640 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr IX/84/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018
Uchwała Nr IX/84/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2011-12-05 1503 Czytano:2125 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr IX/83/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr IX/83/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2011-12-05 1459 Czytano:2109 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr IX/82/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/48/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
Uchwała Nr IX/82/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr VI/4...
2011-12-05 1457 Czytano:2069 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr IX/81/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/45/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
Uchwała Nr IX/81/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr VI/4...
2011-12-05 1456 Czytano:2388 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr IX/80/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr IX/80/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie okreslenia wysokośc...
2011-12-05 1454 Czytano:2013 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr IX/79/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr IX/79/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie stawek podatku od ni...
2011-12-05 1450 Czytano:1733 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr IX/78/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr IX/78/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów ...
2011-12-05 1442 Czytano:1774 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr IX/77/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr IX/77/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie Programu współprac...
2011-12-05 1439 Czytano:1822 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr IX/76/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
Uchwała Nr IX/76/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Gm...
2011-12-05 1432 Czytano:1725 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr IX/75/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Uchwała Nr IX/75/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2011-12-05 1430 Czytano:1676 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr VIII/74/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr VIII/74/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawi...
2011-10-04 1555 Czytano:1776 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr VIII/73/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
Uchwała Nr VIII/73/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gmi...
2011-10-04 1553 Czytano:1850 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR VIII/72/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR VIII/72/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w spraw...
2011-10-04 1545 Czytano:1706 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr VIII/71/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. uchylajaca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
Uchwała Nr VIII/71/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 8 września 2011 r.
uchylajaca uchwałę w spraw...
2011-10-04 1544 Czytano:2036 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR VIII/70/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki
UCHWAŁA NR VIII/70/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie określenia warunkó...
2011-10-04 1543 Czytano:2055 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR VIII/69/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR VIII/69/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Gmi...
2011-10-04 1537 Czytano:1676 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR VIII/68/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
UCHWAŁA NR VIII/68/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia planu nad...
2011-10-04 1531 Czytano:1872 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR VIII/67/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
UCHWAŁA NR VIII/67/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie maksymalnej wysokoś...
2011-10-04 1529 Czytano:1805 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR VIII/66/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
UCHWAŁA NR VIII/66/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości...
2011-10-04 1528 Czytano:2070 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR VIII/65/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
UCHWAŁA NR VIII/65/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości...
2011-10-04 1527 Czytano:1670 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR VIII/64/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
UCHWAŁA NR VIII/64/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2011-10-04 1525 Czytano:1640 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy
UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2011-10-04 1524 Czytano:1640 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego Gminy Wyszki nieruchomości
UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2011-10-04 1522 Czytano:1567 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR VIII/61/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR VIII/61/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie powołania Skarbnika...
2011-10-04 1517 Czytano:2004 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR VIII/59/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie nadania tytułu 'Honorowego Obywatela Gminy Wyszki'
UCHWAŁA NR VIII/59/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie nadania tytułu 'Hon...
2011-10-04 1455 Czytano:1643 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR VII/58/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych
UCHWAŁA NR VII/58/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lipca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie s...
2011-10-04 1450 Czytano:1689 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR VII/57/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
UCHWAŁA NR VII/57/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lipca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie u...
2011-10-04 1449 Czytano:1800 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR VII/56/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011
UCHWAŁA NR VII/56/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy ...
2011-10-04 1443 Czytano:1678 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR VI/55/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa
UCHWAŁA NR VI/55/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ...
2011-10-04 1435 Czytano:1767 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR VI/54/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
UCHWAŁA NR VI/54/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ...
2011-10-04 1434 Czytano:1559 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR VI/53/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów Sołectwa Niewino Kamieńskie
UCHWAŁA NR VI/53/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów d...
2011-10-04 1433 Czytano:1550 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR VI/52/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych
UCHWAŁA NR VI/52/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniajaca uchwałę w sprawie u...
2011-10-04 1432 Czytano:1679 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR VI/51/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania imienia księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego Szkole Podstawowej w Topczewie
UCHWAŁA NR VI/51/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania imienia księdz...
2011-10-04 1429 Czytano:1656 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR VI/50/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018
UCHWAŁA NR VI/50/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ...
2011-10-04 1424 Czytano:1693 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2011-10-04 1414 Czytano:1480 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie pomocy finansowej Powia...
2011-10-04 1409 Czytano:1572 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR VI/47/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR VI/47/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie pomocy finansowej Powia...
2011-10-04 1408 Czytano:1574 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR VI/46/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR VI/46/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie pomocy finansowej Powia...
2011-10-04 1404 Czytano:1634 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie pomocy finansowej Powia...
2011-10-04 1401 Czytano:1597 razy » Przeczytaj artykuł
54  CHWAŁA NR VI/44/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy użyczenia świetlicy
UCHWAŁA NR VI/44/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaw...
2011-10-04 1359 Czytano:1650 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne
UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaw...
2011-10-04 1357 Czytano:1403 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR VI/42/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
UCHWAŁA NR VI/42/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nie...
2011-10-04 1356 Czytano:1580 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR VI/41/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego wraz z udziałem w gruntach
UCHWAŁA NR VI/41/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nab...
2011-10-04 1355 Czytano:1547 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR VI/40/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR VI/40/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nab...
2011-10-04 1354 Czytano:1500 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR VI/39/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
UCHWAŁA NR VI/39/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium...
2011-10-04 1353 Czytano:1546 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozda...
2011-10-04 1351 Czytano:1366 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR VI/37/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania do prowadzenia zadania publicznego
UCHWAŁA NR VI/37/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie przekazania do prowadze...
2011-10-04 1348 Czytano:1493 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR V/36/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
UCHWAŁA NR V/36/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyd...
2011-10-04 1346 Czytano:1493 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR V/35/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011 - 2018.
UCHWAŁA NR V/35/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ...
2011-10-04 1341 Czytano:1497 razy » Przeczytaj artykuł
64  >UCHWAŁA NR V/34/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
UCHWAŁA NR V/34/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2011-10-04 1339 Czytano:1530 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR V/33/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
UCHWAŁA NR V/33/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finan...
2011-10-04 1333 Czytano:1568 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR V/32/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Niewino Kamieńskie i nadania mu Statutu
UCHWAŁA NR V/32/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie utworzenia Sołectwa Ni...
2011-10-04 1257 Czytano:1467 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR V/31/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Falkach
UCHWAŁA NR V/31/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Pods...
2011-10-04 1254 Czytano:1668 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR V/30/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
UCHWAŁA NR V/30/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoły...
2011-10-04 1252 Czytano:1468 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR V/29/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
UCHWAŁA NR V/29/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...
2011-10-04 1245 Czytano:1979 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR IV/28/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018
UCHWAŁA NR IV/28/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej ...
2011-10-04 1236 Czytano:1522 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR IV/27/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2011
UCHWAŁA NR IV/27/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gmin...
2011-10-04 1233 Czytano:1485 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR IV/26/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
UCHWAŁA NR IV/26/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięc...
2011-10-04 1222 Czytano:1584 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR IV/23/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
UCHWAŁA NR IV/23/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyod...
2011-10-04 1211 Czytano:1603 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA NR IV/22/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
UCHWAŁA NR IV/22/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za z...
2011-10-04 1209 Czytano:1524 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie z Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu mienia komunalnego l
UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na naby...
2011-10-04 1207 Czytano:1774 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr X/98/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2012 rok
» Uchwała Nr X/97/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2012 rok
» Uchwała Nr X/96/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok
» Uchwała Nr X/95/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
» Uchwała Nr X/94/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2012 rok
» Uchwała Nr X/93/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2019.
» Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na 2012 r.
» Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018.
» Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
» Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniajaca uchwałę Nr VI/47/11 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<