A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2017 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozeznanie cenowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyszki
» 'Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2018 r. w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania'
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Malesze
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Malesze
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Łapcie
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2017 rok': 59
1  UCHWAŁA NR XVIII/246/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok
Treść uchwały w załączeniu....
2017-09-26 0932 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XVIII/245/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2017-09-26 0929 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XVIII/244/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XVIII/244/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie pomocy finansowe...
2017-09-26 0926 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XVIII/243/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych
UCHWAŁA NR XVIII/243/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w s...
2017-09-26 0923 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XVIII/242/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń
UCHWAŁA NR XVIII/242/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie tekstu jednolite...
2017-09-26 0920 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XVIII/241/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVIII/241/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie...
2017-09-26 0911 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XVIII/240/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVIII/240/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie zmian w Regulam...
2017-09-26 0909 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XVIII/239/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki
UCHWAŁA NR XVIII/239/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie ustalenia sieci ...
2017-09-25 1404 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XVIII/238/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach,
UCHWAŁA NR XVIII/238/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie stwierdzenia prz...
2017-09-25 1352 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XVIII/237/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka
UCHWAŁA NR XVIII/237/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie stwierdzenia prz...
2017-09-25 1350 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XVIII/236/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach
UCHWAŁA NR XVIII/236/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w s...
2017-09-25 1338 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XVIII/235/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR XVIII/235/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie...
2017-09-25 1336 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XVIII/234/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej
UCHWAŁA NR XVIII/234/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w s...
2017-09-25 1333 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
14  CHWAŁA NR XVIII/233/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i
UCHWAŁA NR XVIII/233/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w s...
2017-09-25 1331 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XVIII/232/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
UCHWAŁA NR XVIII/232/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w s...
2017-09-25 1330 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XVIII/231/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat na nieruchomość stanowiącą
UCHWAŁA NR XVIII/231/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody...
2017-09-25 1328 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XVII/230/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVII/230/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2017-07-20 0944 Czytano:176 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XVII/229/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVII/229/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie diet radnych Rady G...
2017-07-20 0943 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XVII/228/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują
UCHWAŁA NR XVII/228/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia zasad, ...
2017-07-20 0942 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XVII/227/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
UCHWAŁA NR XVII/227/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absoluto...
2017-07-20 0940 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XVII/226/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
UCHWAŁA NR XVII/226/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia spraw...
2017-07-20 0939 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XVII/225/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok
UCHWAŁA NR XVII/225/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2017-07-20 0937 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XVII/224/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2017-07-20 0935 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XVII/223/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rudka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVII/223/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zaopiniowania wnios...
2017-07-20 0921 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XVII/222/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne
UCHWAŁA NR XVII/222/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na...
2017-07-20 0919 Czytano:104 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XVII/221/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Topczewo
UCHWAŁA NR XVII/221/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie tekstu jednolitego ...
2017-07-20 0918 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XVII/220/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
UCHWAŁA NR XVII/220/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie tekstu jednolitego ...
2017-07-20 0916 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XVII/219/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach p
UCHWAŁA NR XVII/219/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie tekstu jednolitego ...
2017-07-20 0914 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XVII/218/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej
Treść uchwały w załączeniu....
2017-07-20 0907 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XVII/217/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
UCHWAŁA NR XVII/217/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2017-07-20 0903 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XVII/216/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
UCHWAŁA NR XVII/216/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2017-07-20 0900 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XVII/215/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVII/215/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie Gm...
2017-07-20 0857 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XVII/214/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVII/214/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad używania her...
2017-07-20 0856 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XVII/213/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVII/213/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia herbu,...
2017-07-20 0852 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XVI/212/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok
UCHWAŁA NR XVI/212/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gmin...
2017-04-03 1040 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XVI/211/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2017-04-03 1028 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XVI/210/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XVI/210/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dopłat do taryfowych ...
2017-04-03 1007 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XVI/209/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
UCHWAŁA NR XVI/209/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za...
2017-04-03 1005 Czytano:216 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XVI/208/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2020
UCHWAŁA NR XVI/208/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletnie...
2017-04-03 1000 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XVI/207/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi
UCHWAŁA NR XVI/207/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie tekstu jednolitego uch...
2017-04-03 0959 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XVI/206/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVI/206/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do zmia...
2017-04-03 0953 Czytano:114 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XVI/205/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Samułki Duże i Małe
UCHWAŁA NR XVI/205/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie pozbawienia kategorii ...
2017-04-03 0949 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XVI/204/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół
UCHWAŁA NR XVI/204/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2017-04-03 0948 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XVI/203/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla
UCHWAŁA NR XVI/203/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów...
2017-04-03 0947 Czytano:111 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XVI/202 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do public
UCHWAŁA NR XVI/202
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wr...
2017-04-03 0944 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XVI/201/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
UCHWAŁA NR XVI/201/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2017-04-03 0941 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XVI/200/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do noweg
UCHWAŁA NR XVI/200/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szk...
2017-04-03 0938 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XV/199/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok.
UCHWAŁA NR XV/199/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2017-02-20 1155 Czytano:164 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XV/198/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2029
Treść uchwały w załączeniu....
2017-02-20 1152 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XV/197/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018
UCHWAŁA NR XV/197/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na...
2017-02-20 1135 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XV/196/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XV/196/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaw...
2017-02-20 1130 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XV/195/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
UCHWAŁA NR XV/195/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaw...
2017-02-20 1128 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XV/194/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/194/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyd...
2017-02-20 1118 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XV/193/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwał związanych z przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
UCHWAŁA NR XV/193/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwał zwią...
2017-02-20 1112 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XV/192/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
UCHWAŁA NR XV/192/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania s...
2017-02-20 1104 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XV/191/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
UCHWAŁA NR XV/191/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jedn...
2017-02-20 1101 Czytano:111 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XV/190/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi o
UCHWAŁA NR XV/190/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jedn...
2017-02-20 1053 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XV/189/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom
Treść uchwały w załączeniu....
2017-02-20 1049 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XV/188/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia
UCHWAŁA NR XV/188/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora...
2017-02-20 1042 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XVIII/246/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok
» UCHWAŁA NR XVIII/245/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037
» UCHWAŁA NR XVIII/244/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
» UCHWAŁA NR XVIII/243/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych
» UCHWAŁA NR XVIII/242/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń
» UCHWAŁA NR XVIII/241/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
» UCHWAŁA NR XVIII/240/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki
» UCHWAŁA NR XVIII/239/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki
» UCHWAŁA NR XVIII/238/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach,
» UCHWAŁA NR XVIII/237/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<