A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2018 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania - Budowa linii kablowej SN wraz ze stanowiskami słupowymi w m. Budlewo
» Ogłoszenie o przetargu nieruchomości - Warpechy Stare
» Ogłoszenie o przetargu nieruchomości - Wodźki
» Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wyszki za III kwartał 2018 r.
» Sprawozdania budżetowe za III kw. 2018 r.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2018 rok': 23
1  UCHWAŁA NR XXII/295/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2018 rok.
Treść uchwały w załączeniu....
2018-10-05 1517 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XXII/294/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2018-10-05 1514 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XXII/293/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XXII/293/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie pomocy finansowej ...
2018-10-05 1511 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XXII/292/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania
UCHWAŁA NR XXII/292/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2018-10-05 1501 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XXII/291/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXII/291/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2018-10-05 1448 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XXII/290/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXII/290/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2018-10-05 1443 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XXII/289/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
UCHWAŁA NR XXII/289/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w Programie...
2018-10-05 1442 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XXII/288/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XXII/288/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2018-10-05 1440 Czytano:15 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XXII/287/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XXII/287/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie projektu Regulamin...
2018-10-05 1438 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XXII/286/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach
UCHWAŁA NR XXII/286/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie G...
2018-10-05 1432 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XXII/285/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
UCHWAŁA NR XXII/285/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia tygodn...
2018-10-05 1430 Czytano:3 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XXII/284/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
UCHWAŁA NR XXII/284/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia tygodnio...
2018-10-05 1429 Czytano:5 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XXII/283/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
UCHWAŁA NR XXII/283/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i...
2018-10-05 1426 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XXI/282/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXI/282/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gmin...
2018-03-29 1428 Czytano:206 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XXI/281/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2018-03-29 1426 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XXI/280/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019
UCHWAŁA NR XXI/280/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie funduszu sołeckiego n...
2018-03-29 1424 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XXI/278/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie podziału Sołectwa Topczewo i utworzenia Sołectwa Ignatki
UCHWAŁA NR XXI/278/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsul...
2018-03-29 1422 Czytano:216 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XXI/279/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXI/279/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty ...
2018-03-29 1421 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XXI/277/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i
UCHWAŁA NR XXI/277/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udziel...
2018-03-29 1417 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XXI/276/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
UCHWAŁA NR XXI/276/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości...
2018-03-29 1414 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XXI/275/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyszki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
UCHWAŁA NR XXI/275/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Wyszki...
2018-03-29 1411 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XXI/274/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
UCHWAŁA NR XXI/274/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Wyszki...
2018-03-29 1408 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XXI/273/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
UCHWAŁA NR XXI/273/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2018-03-29 1401 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XXII/295/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2018 rok.
» UCHWAŁA NR XXII/294/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
» UCHWAŁA NR XXII/293/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
» UCHWAŁA NR XXII/292/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania
» UCHWAŁA NR XXII/291/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki
» UCHWAŁA NR XXII/290/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki
» UCHWAŁA NR XXII/289/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
» UCHWAŁA NR XXII/288/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
» UCHWAŁA NR XXII/287/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
» UCHWAŁA NR XXII/286/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<