A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2018 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WYSZKI
» Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Wyszki na 2019 r.
» Stawki i deklaracje
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2018 rok': 54
1  UCHWAŁA NR XXV/325/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu...
2018-12-29 0909 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XXV/326/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXV/326/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie ...
2018-12-29 0906 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XXV/324/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XXV/324/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie pomocy finansowej ...
2018-12-29 0905 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XXV/323/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania skwerowi nazwy 'Skwer Niepodległości'
UCHWAŁA NR XXV/323/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie nadania skwerowi n...
2018-12-29 0858 Czytano:3 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XXV/322/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXV/322/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie G...
2018-12-29 0854 Czytano:7 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XXV/321/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXV/321/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia ko...
2018-12-29 0851 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XXV/320/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo
UCHWAŁA NR XXV/320/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie utworzenia Sołect...
2018-12-29 0850 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XXIV/319/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXIV/319/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gmi...
2018-12-29 0847 Czytano:5 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XXIV/318/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2018-12-29 0845 Czytano:7 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XXIV/317/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brańsk
UCHWAŁA NR XXIV/317/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy fin...
2018-12-29 0844 Czytano:3 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XXIV/316/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
UCHWAŁA NR XXIV/316/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu je...
2018-12-29 0842 Czytano:2 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XXIV/315/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa
UCHWAŁA NR XXIV/315/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przepro...
2018-12-29 0840 Czytano:2 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XXIV/314/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu
UCHWAŁA NR XXIV/314/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2018-12-29 0838 Czytano:2 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XIV/313/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XXIV/313/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu R...
2018-12-29 0837 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XXIV/312/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne
UCHWAŁA NR XXIV/312/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na z...
2018-12-29 0835 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XXIII/311/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXIII/311/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrod...
2018-12-29 0832 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XXIII/310/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
UCHWAŁA NR XXIII/310/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2018-12-29 0831 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XXIII/309/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
UCHWAŁA NR XXIII/309/18
z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Ko...
2018-12-29 0830 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XXIII/308/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXIII/308/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyga...
2018-12-29 0828 Czytano:3 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XXIII/307/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
UCHWAŁA NR XXIII/307/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolut...
2018-12-29 0827 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XXIII/306/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
UCHWAŁA NR XXIII/306/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia spra...
2018-12-29 0826 Czytano:2 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XXIII/305/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXIII/305/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie ...
2018-12-29 0824 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XXIII/304/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2018-12-29 0821 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XXIII/303/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej
UCHWAŁA NR XXIII/303/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2018-12-29 0817 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XXIII/302/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XXIII/302/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie dopłat do taryfow...
2018-12-29 0816 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XXIII/301/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
UCHWAŁA NR XXIII/301/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
uchylająca uchwałę w spra...
2018-12-29 0815 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XXIII/300/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
UCHWAŁA NR XXIII/300/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2018-12-29 0813 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XXIII/299/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
UCHWAŁA NR XXIII/299/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad ud...
2018-12-29 0812 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XXIII/298/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXIII/298/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia odst...
2018-12-29 0810 Czytano:3 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XXIII/297/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXIII/297/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymal...
2018-12-29 0758 Czytano:2 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XXIII/296/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Wyszki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
UCHWAŁA NR XXIII/296/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia zasad ...
2018-12-29 0756 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XXII/295/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2018 rok.
Treść uchwały w załączeniu....
2018-10-05 1517 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XXII/294/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2018-10-05 1514 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XXII/293/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XXII/293/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie pomocy finansowej ...
2018-10-05 1511 Czytano:125 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XXII/292/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania
UCHWAŁA NR XXII/292/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2018-10-05 1501 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XXII/291/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXII/291/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2018-10-05 1448 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XXII/290/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXII/290/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2018-10-05 1443 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XXII/289/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
UCHWAŁA NR XXII/289/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w Programie...
2018-10-05 1442 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XXII/288/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XXII/288/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2018-10-05 1440 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XXII/287/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XXII/287/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie projektu Regulamin...
2018-10-05 1438 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XXII/286/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach
UCHWAŁA NR XXII/286/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie G...
2018-10-05 1432 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XXII/285/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
UCHWAŁA NR XXII/285/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia tygodn...
2018-10-05 1430 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XXII/284/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
UCHWAŁA NR XXII/284/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia tygodnio...
2018-10-05 1429 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XXII/283/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
UCHWAŁA NR XXII/283/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i...
2018-10-05 1426 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XXI/282/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXI/282/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gmin...
2018-03-29 1428 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XXI/281/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2018-03-29 1426 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XXI/280/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019
UCHWAŁA NR XXI/280/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie funduszu sołeckiego n...
2018-03-29 1424 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XXI/278/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie podziału Sołectwa Topczewo i utworzenia Sołectwa Ignatki
UCHWAŁA NR XXI/278/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsul...
2018-03-29 1422 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XXI/279/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXI/279/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty ...
2018-03-29 1421 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XXI/277/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i
UCHWAŁA NR XXI/277/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udziel...
2018-03-29 1417 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XXI/276/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
UCHWAŁA NR XXI/276/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości...
2018-03-29 1414 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XXI/275/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyszki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
UCHWAŁA NR XXI/275/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Wyszki...
2018-03-29 1411 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XXI/274/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
UCHWAŁA NR XXI/274/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Wyszki...
2018-03-29 1408 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XXI/273/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
UCHWAŁA NR XXI/273/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2018-03-29 1401 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XXV/325/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
» UCHWAŁA NR XXV/326/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszki
» UCHWAŁA NR XXV/324/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
» UCHWAŁA NR XXV/323/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania skwerowi nazwy 'Skwer Niepodległości'
» UCHWAŁA NR XXV/322/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
» UCHWAŁA NR XXV/321/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki
» UCHWAŁA NR XXV/320/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo
» UCHWAŁA NR XXIV/319/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2018 rok
» UCHWAŁA NR XXIV/318/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
» UCHWAŁA NR XXIV/317/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brańsk
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<