A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » rejestr zmian
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XVII/230/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki
» UCHWAŁA NR XVII/229/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki
» UCHWAŁA NR XVII/228/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują
» UCHWAŁA NR XVII/227/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
» UCHWAŁA NR XVII/226/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017-07-20
1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/230/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/229/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/228/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/227/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
5. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/226/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/225/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
7. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/225/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/224/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
9. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/224/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/223/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rudka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Wyszki
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
11. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/223/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rudka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Wyszki
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
12. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/222/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
13. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/221/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Topczewo
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
14. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/221/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Topczewo
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
15. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/220/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
16. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/220/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
17. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/219/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach p
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
18. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/219/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach p
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
19. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/218/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
20. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/218/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
21. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/217/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
22. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/217/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
23. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/216/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
24. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/216/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
25. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XVII/215/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
Kategoria: Uchwały - 2017 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY
WYSZKI

ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
tel. (85) 730 58 90
fax (85) 730 58 99

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek- Piątek
730 - 1530______________________

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

______________________


cyfrowy urząd

>>> Urząd Gminy Wyszki <<<