A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 13 września 2019 r.
» Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach
» Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach
» Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wyszki informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
» Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wiadomości:

Władze
   Rada Gminy
     Lista Radnych
     Komisje Rady Gminy
     Protokoły z posiedzeń komisji
     Uchwały Rady
     Uchwały - 2004 rok
     Uchwały - 2005 rok
     Uchwały - 2006 rok
     Uchwały - 2007 rok
     Uchwały - 2010 rok
     Uchwały - 2011 rok
     Uchwały - 2012 rok
     Uchwały - 2013 rok
     Uchwały - 2014 rok
     Uchwały - 2015 rok
     Uchwały - 2016 rok
     Uchwały - 2017 rok
     Uchwały - 2018 rok
     Uchwały - 2019 rok
     Sesje rady i protokoły z sesji
     Oświadczenia majątkowe
     Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2002-2006
     Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2006-2010
     Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2010-2014
     Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018
     Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023
     Transmisje sesji Rady Gminy Wyszki
   Wójt Gminy
     Informacje Ogólne - Wójt
     Zarządzenia i inne akty prawne
     Zarządzenia Wójta - 2004 rok
     Zarządzenia Wójta - 2005 rok
     Zarządzenia Wójta - 2006 rok
     Zarządzenia Wójta - 2007 rok
     Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wyszki
     Oświadczenia majątkowe wójta - kadencja 2002-2006
     Oświadczenia majątkowe wójta - kadencja 2006-2010
     Oświadczenia majątkowe wójta - kadencja 2010-2014
     Oświadczenia majątkowe wójta - kadencja 2014-2018
     Oświadczenia majątkowe wójta - kadencja 2018-2023

Urząd Gminy
   Oświadczenia majątkowe pracowników
   Rejestry
   Wyniki kontroli
   NSP 2011
   Nabór pracowników

Przetargi

Jednostki podległe
   Jednostki organizacyjne
   Jednostki pomocnicze
   GCBK w Wyszkach
     Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu: roboty budowlane
   GOPS w Wyszkach
   Szkoła Podstawowa w Strabli
   Szkoła Podstawowa w Topczewie
   Zespół Szkół w Wyszkach
   Oświadczenia majatkowe kierowników
   Nabór pracowników w jedn. org.

Referaty
   Referat Organizacyjny
   Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
     Ogłoszenia GKB
     Informacje o środowisku
   Referat Finansowy
   Urząd Stanu Cywilnego
   Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej

Budżet i finanse
   Budżet
   Podstawowe informacje
   Podatki i ołaty lokalne
   Dotacje z budżetu
   Fundusze
   Procedura budżetowa
   Informacja o pomocy publicznej i ciężarach publicznych
   Realizacja planowanych dochodów i wydatków

Realizaca zadań i plany na przyszłość
   Raport o stanie gminy
   Kompleksowe strategie rozwoju
   Strategie sektorowe
   Inwestycje
   Infrastruktura techniczna
   Realizacja ważniejszych zadań publicznych
   Wymiana doświadczeń
   Budżet zadaniowy

Kontakt

Udostępnianie informacji
   Pomoc
   Rozporządzenie MSWiA
   Ustawa o BIP
   Wykonawca strony BIP

Oferty inwestycyjne

Wybory i referenda
   Wybory samorządowe 2006
   Wybory samorządowe 2007 i referendum
   Wybory Prezydenta RP 2010
   Wybory samorządowe 2010-2011
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
   Wybory uzupełniające
   Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Wybory samorządowe 2014
   Wybory Prezydenta RP 2015
   Referendum ogólnokrajowe
   Wybory parlamentarne 2015
   Referendum lokalne w sprawie portu lotniczego
   Wybory samorządowe 2018
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   Wybory parlamentarne 2019

Konsultacje

Współpraca z NGO

Ponowne wykorzystywanie

Petycje
   Petycje 2016
   Petycje 2017
   Petycje 2018
   Petycje 2019

Prawo miejscowe:

Jak załatwić sprawe:

Spis spraw
   Sprawy budowlane
   Działalność gospodarcza
   Ochrona środowiska
   Ewidencja ludności i dowody osobiste
   Gospodarowanie mieniem komunalnym
   Podziały, numery nieruchomości
   Podatki
   Urząd Stanu Cywilnego
   Sprawy wojskowe
   Szkody wyrządzone przez bobry i wilki
     Szkody wyrządzone przez bobry
     Szkody wyrządzone przez wilki

Rejestr Skarg i Wniosków

Rejestr wydawanych upoważnień

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY
WYSZKI

ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
tel. (85) 730 58 90
fax (85) 730 58 99

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek- Piątek
730 - 1530______________________

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

______________________


cyfrowy urząd

>>> Urząd Gminy Wyszki <<<