A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Projekty realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Deklaracja dostępności
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
» Zawiadomienie Starosty Bielskiego w sprawie zgromadzenia akt - ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w obrębie Strabla Łyse.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - studnia wiercona Moskwin
» Nabór na stanowisko urzędnicze ds kancelaryjnych i organizacyjnych
» Zarządzenie dotyczące najmu lokalu użytkowego
 • Urząd Gminy
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Wyszki jest Wójta Gminy Wyszki, 17-132 Wyszki ul. Piórkowska 2 zwany dalej „Administratorem”.
  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel: 515421685, 504976690

  Administrator informuje, iż:
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w szczególności w celu: realizacji zadań nałożonych przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. z dnia 2017.10.09), m.in. w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.
  4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1) art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO w zw. z:
  a) ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. z dnia 2017.10.09),
  b) ustawą z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27 z późn. zm.).
  2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych,
  3) art. 6 ust 1 lit. b RODO.
  5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
  1) podmiotów upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2) podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, natomiast
  2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.
  8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
  1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2) przenoszenia danych,
  3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
  6) uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
  a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
  e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
  a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
  10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  11. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

  W załączeniu klauzule informacyjne dotyczące danych przetwarzanych w Systemie Rejestrów Państwowych (w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych).


  Data wprowadzenia: 2018-05-25 0832
  Data upublicznienia: 2018-05-25
  Art. czytany: 1619 razy

  » Klauzula informacyjna - dowody osobiste - rozmiar: 263430 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Klauzula informacyjna - ewidencja ludności - rozmiar: 266542 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Klauzula informacyjna - USC, zmiana imienia i nazwiska - rozmiar: 274982 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<