A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - - Budowa elektoenergetycznej sieci.... - Budlewo, Koćmiery, Wypychy
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci elektroenergetycznej......w m. Falki i Zdrojki
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie - Budowa elektroenergetycznej linii ... w m. Samułki Małe i Strabla - Łyse
» Informacja o dofinansowaniu usuwania wyrobów zawierających azbestz terenu Gminy Wyszki w roku 2020
 • Konsultacje
 • Konsultacje społeczne dotyczącye projektu uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo

  UCHWAŁA NR XXIV/315/18
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 31 lipca 2018 r.
  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo

  Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) uchwala się, co następuje:
  § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo.
  § 2. Celem konsultacji jest możliwość wyrażenia opinii przez:
  1) mieszkańców wsi Ignatki dotyczących projektu Statutu Sołectwa Ignatki;
  2) mieszkańców wsi Topczewo dotyczących proponowanych zmian w Statucie Sołectwa Topczewo.
  § 3. 1. Projekt uchwały, o której mowa w § 1 udostępnia się do wglądu uczestnikom konsultacji w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyszki.
  2. Uczestnicy konsultacji wyrażają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do proponowanych zapisów w statutach, o których mowa § 2.
  3. Opinie i wnioski można składać do sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 10 września 2018 r. w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą.
  4. Wnioski i opinie, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie, o którym mowa w ust. 3 mogą pozostać nierozpatrzone.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2018-08-06 1415
  Data upublicznienia: 2018-08-06
  Art. czytany: 933 razy

  » Projekt uchwały - rozmiar: 261521 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530



  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<