A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - - Budowa elektoenergetycznej sieci.... - Budlewo, Koćmiery, Wypychy
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci elektroenergetycznej......w m. Falki i Zdrojki
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie - Budowa elektroenergetycznej linii ... w m. Samułki Małe i Strabla - Łyse
» Informacja o dofinansowaniu usuwania wyrobów zawierających azbestz terenu Gminy Wyszki w roku 2020
 • Konsultacje
 • Konsultacje społeczne w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXV/321/18
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 27 września 2018 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki

  Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:
  § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów:
  1) Statutu Sołectwa Bagińskie;
  2) Statutu Sołectwa Budlewo;
  3) Statutu Sołectwa Bujnowo;
  4) Statutu Sołectwa Falki;
  5) Statutu Sołectwa Filipy;
  6) Statutu Sołectwa Gawiny;
  7) Statutu Sołectwa Godzieby;
  8) Statutu Sołectwa Górskie;
  9) Statutu Sołectwa Kalinówka;
  10) Statutu Sołectwa Koćmiery;
  11) Statutu Sołectwa Kowale - Łubice;
  12) Statutu Sołectwa Kożuszki;
  13) Statutu Sołectwa Łapcie;
  14) Statutu Sołectwa Łuczaje;
  15) Statutu Sołectwa Malesze;
  16) Statutu Sołectwa Mieszuki;
  17) Statutu Sołectwa Mierzwin Duży;
  18) Statutu Sołectwa Mierzwin Mały;
  19) Statutu Sołectwa Moskwin;
  20) Statutu Sołectwa Mulawicze;
  21) Statutu Sołectwa Niewino Borowe;
  22) Statutu Sołectwa Niewino Kamieńskie;
  23) Statutu Sołectwa Niewino Leśne;
  24) Statutu Sołectwa Niewino Popławskie;
  25) Statutu Sołectwa Niewino Stare;
  26) Statutu Sołectwa Olszanica;
  27) Statutu Sołectwa Osówka;
  28) Statutu Sołectwa Pulsze;
  29) Statutu Sołectwa Samułki Duże;
  30) Statutu Sołectwa Samułki Małe;
  31) Statutu Sołectwa Sasiny;
  32) Statutu Sołectwa Sieśki;
  33) Statutu Sołectwa Stacewicze;
  34) Statutu Sołectwa Strabla - Łyse;
  35) Statutu Sołectwa Szczepany;
  36) Statutu Sołectwa Szpaki;
  37) Statutu Sołectwa Topczewo;
  38) Statutu Sołectwa Tworki;
  39) Statutu Sołectwa Warpechy Nowe;
  40) Statutu Sołectwa Warpechy Stare;
  41) Statutu Sołectwa Wodźki;
  42) Statutu Sołectwa Wólka Pietkowska;
  43) Statutu Sołectwa Wólka Zaleska;
  44) Statutu Sołectwa Wypychy;
  45) Statutu Sołectwa Wyszki;
  46) Statutu Sołectwa Zakrzewo;
  47) Statutu Sołectwa Zalesie.
  § 2. Celem konsultacji jest możliwość wyrażenia opinii przez mieszkańców na temat zapisów w projektach statutów sołectw.
  § 3. 1. Projekty statutów, o których mowa w § 1 udostępnia się do wglądu uczestnikom konsultacji w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyszki.
  2. Uczestnicy konsultacji wyrażają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do proponowanych zapisów w statutach, o których mowa § 1.
  3. Opinie i wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 25 października 2018 r. w godzinach pracy Urzędu lub w tym samym terminie przesłać je pocztą.
  4. Wnioski i opinie, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie, o którym mowa w ust. 3 mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski  Data wprowadzenia: 2018-10-05 1418
  Data upublicznienia: 2018-10-05
  Art. czytany: 803 razy

  » Projekt uchwały - rozmiar: 29183 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<