A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Projekty realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Deklaracja dostępności
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
» Zawiadomienie Starosty Bielskiego w sprawie zgromadzenia akt - ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w obrębie Strabla Łyse.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - studnia wiercona Moskwin
» Nabór na stanowisko urzędnicze ds kancelaryjnych i organizacyjnych
» Zarządzenie dotyczące najmu lokalu użytkowego
 • Przetargi
 • Przetarg nieograniczony - Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2019 r. w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

  Gmina Wyszki ogłasza przetarg nieograniczony na 'Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2019 r. w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.'

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Treść poniżej

  Wyszki 17.12.2018 r.
  IGK.271.7.2018

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986.), niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy, na realizacje zadania pn.: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2019 r. w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
  Rewolucja – usługi cateringowe Elżbieta Walicka, ul. Piaskowa 4 18-100 Łapy.
  Informuję, iż w ww. przetargu złożono jedną ofertę.
  UZASADNIENIE WYBORU
  Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w SIWZ. Oferta jest ważna oraz nie podlega wykluczeniu. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia będącego przedmiotem przetargu za najniższą cenę.
  Przyznana punktacja:
  Nr. oferty 1; Liczba pkt w kryterium : Cena-60 pkt; Liczba pkt w kryterium: czas dowozu - 40 pkt ;Razem - 100 pkt
  Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów. Wykonawca przedłożył wszelkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.
  Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy Pzp „ Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 , jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.”
  Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia.
  /-/Wójt Gminy Wyszki
  Mariusz Korzeniewski


  Data wprowadzenia: 2018-12-04 1426
  Data upublicznienia: 2018-12-04
  Art. czytany: 1574 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 483057 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Klauzura informacyjna RODO - rozmiar: 15035 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 506826 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 8235151 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 9447727 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zaLącznik nr 1 - Formularz ofertowy - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2-Formularz cenowy - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postę - rozmiar: 44032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZAłącznik nr 4 - Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych - rozmiar: 34304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 5 - Projekt umowy - rozmiar: 963809 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 6- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 7 - Wykaz wykonywanych usług - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 8- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych - rozmiar: 13129 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9 Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia - rozmiar: 330377 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Sawoniuk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<