A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego -budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie wsi Filipy
» Informacja z art. 37 za II kwartał 2022 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Sprawozdania finansowe za II kwartał 2022 r.
 • Przetargi
 • Przetarg nieograniczony - Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2019 r. w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

  Gmina Wyszki ogłasza przetarg nieograniczony na 'Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2019 r. w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.'

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Treść poniżej

  Wyszki 17.12.2018 r.
  IGK.271.7.2018

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986.), niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy, na realizacje zadania pn.: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2019 r. w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
  Rewolucja – usługi cateringowe Elżbieta Walicka, ul. Piaskowa 4 18-100 Łapy.
  Informuję, iż w ww. przetargu złożono jedną ofertę.
  UZASADNIENIE WYBORU
  Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w SIWZ. Oferta jest ważna oraz nie podlega wykluczeniu. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia będącego przedmiotem przetargu za najniższą cenę.
  Przyznana punktacja:
  Nr. oferty 1; Liczba pkt w kryterium : Cena-60 pkt; Liczba pkt w kryterium: czas dowozu - 40 pkt ;Razem - 100 pkt
  Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów. Wykonawca przedłożył wszelkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.
  Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy Pzp „ Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 , jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.”
  Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia.
  /-/Wójt Gminy Wyszki
  Mariusz Korzeniewski


  Data wprowadzenia: 2018-12-04 1426
  Data upublicznienia: 2018-12-04
  Art. czytany: 2017 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 483057 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Klauzura informacyjna RODO - rozmiar: 15035 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 506826 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 8235151 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 9447727 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zaLącznik nr 1 - Formularz ofertowy - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2-Formularz cenowy - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postę - rozmiar: 44032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZAłącznik nr 4 - Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych - rozmiar: 34304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 5 - Projekt umowy - rozmiar: 963809 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 6- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 7 - Wykaz wykonywanych usług - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 8- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych - rozmiar: 13129 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9 Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia - rozmiar: 330377 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Sawoniuk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<