A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 107/4, 107/6 w miejscowości Mieszuki, gmina Wyszki.
» Petycja-Inicjatywa – Mniejsza emisja wtórna – Czystsze powietrze - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
» Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyszki i dowóz uczniów niepełnosprawnych do ZS Jana PawłaII w Bielsku Podlaskim w roku szkolnym2019/2020
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w obrębie wsi Bujnowo
» Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
 • Wybory i referenda
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 • Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

  ZARZĄDZENIE NR 35/19
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 27 lutego 2019 r.
  w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

  Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 754, 1000, 1225, 1238, 1282, 1321 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) zarządzam, co następuje:
  § 1. 1. Wyznacza się na terenie gminy Wyszki tablice informacyjne, znajdujące się
  w sołectwach, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Wykaz sołectw określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane bodą rownież na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki.
  § 2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
  § 3. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.
  § 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzedu Gminy Wyszki, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszki oraz rozplakatowanie na terenie gminy Wyszki.
  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  WÓJT
  Mariusz Korzeniewski


  Data wprowadzenia: 2019-02-28 1252
  Data upublicznienia: 2019-02-28
  Art. czytany: 306 razy

  » Załącznik do zarządzenia - rozmiar: 220826 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<