A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 15 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możli
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wyszki z dnia 15 kwietnia 2019 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz m
» INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Zapytanie ofertowe - zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
 • Wybory i referenda
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 • Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

  ZARZĄDZENIE NR 35/19
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 27 lutego 2019 r.
  w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

  Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 754, 1000, 1225, 1238, 1282, 1321 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) zarządzam, co następuje:
  § 1. 1. Wyznacza się na terenie gminy Wyszki tablice informacyjne, znajdujące się
  w sołectwach, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Wykaz sołectw określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane bodą rownież na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki.
  § 2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
  § 3. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.
  § 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzedu Gminy Wyszki, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszki oraz rozplakatowanie na terenie gminy Wyszki.
  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  WÓJT
  Mariusz Korzeniewski


  Data wprowadzenia: 2019-02-28 1252
  Data upublicznienia: 2019-02-28
  Art. czytany: 170 razy

  » Załącznik do zarządzenia - rozmiar: 220826 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<