A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Projekty realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Deklaracja dostępności
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 r.
» Uchwała RIO w spr. wyrażenia opinii o informacji z wykonania budżetu za 2020
» Informacja z wykonania budżetu (opisowe) za 2020 r.
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
 • Deklaracja dostępności
 • Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Gminy Wyszki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminy Wyszki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.wyszki.pl

  Data publikacji strony internetowej: 2016-02-02

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-20

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Informacja o treściach niedostępnych:

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  - pochodzą z różnych źródeł,

  - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

  - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-23.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Niewiński, adres poczty elektronicznej a.niewinski@wyszki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 857305890. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Wyszki


  Siedziba Urzędu Gminy Wyszki mieści się przy ul. Piórkowskiej 2 17-132 Wyszki, jest to budynek piętrowy, dwu kondygnacyjny bez windy. Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.
  Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Piórkowskiej wyposażone w schody 11 stopni oraz od ul. Nowej wyposażone w schody 10 stopni. Drzwi budynku mają odpowiednią szerokość dzięki czemu istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku jest rzadko używane – wąskie schody i drzwi, służące jako ewakuacyjno-dostawcze.
  Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze budynku korytarz i pomieszczenia referatu finansowego, pracownicy pozostałych referatów dostosowują się do potrzeb petentów. Na parterze budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla petentów przy którym można z pomocą pracowników wypełnić wszystkie potrzebne dokumenty. Łazienki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.
  Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Z biegiem czasu Urząd zamierza dostosować budynek gminny do wymogów dostępności dla wszystkich osób.


  Data wprowadzenia: 2020-10-16 1438
  Data upublicznienia: 2020-10-16
  Art. czytany: 305 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<