A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» Uchwała RIO w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wyszki na 2019 r.
» Przetarg nieograniczony - Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2019 r. w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie wsi Niewino Leśne
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie wsi Malesze
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o przetargu

  na sprzedaż nieruchomości

  Wyszki, 18.04.2005 r.


  GKB. 72241-1/05

  Wójt Gminy Wyszki
  działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz § 23 Uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. z 2003 r. Nr 88, poz. 1711) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

  Wieś Wyszki
  - nieruchomość zabudowaną budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz budynkiem gospodarczym, oznaczoną nr geod. 98/19 o pow. 0,23 ha; KW 60451
  Cena wywoławcza 92.943 zł
  Minimalne postąpienie 1.000 zł

  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wyszki, wymieniona w wykazie podanym do publicznej wiadomości, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 142/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości trybie przetargu ustnego ograniczonego dla osób i podmiotów prowadzących zakłady opieki zdrowotnej.

  Zbywana nieruchomość jest obciążona umową najmu na lokal użytkowy na okres 3 lat oraz umowami najmu na dwa lokale mieszkalne na czas nieoznaczony.

  Wadium w wysokości 14.000 zł należy wnieść w gotówce nie później niż do 20 maja 2005 roku do kasy Urzędu Gminy Wyszki do godz. 12.00 lub na rachunek bankowy 90 80630001 0040 0400 0169 0005 BS Brańsk Oddział Wyszki. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

  Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

  Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

  Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2005r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki przy ul. Piórkowskiej 2.

  Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (085) 730-58-71.


  Data wprowadzenia: 2005-04-21 0755
  Data upublicznienia: 2005-04-21
  Art. czytany: 2821 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<