A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  na wykonanie projektu budowlanego

  Wyszki, dnia 2005.04.28


  GKB.341/03/2005


  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  na wykonanie projektu budowlanego!


  Wójt Gminy Wyszki ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107522 Samułki-Łapcie-Mulawicze wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną zadania, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, projektem stałej organizacji ruchu oraz niezbędnymi uzgodnieniami.
  Opis zadania:
  - długość ca 5 770 (+-10 m), szarość pasa drogowego 9-10 m, na odcinku 2+568 do 2+576 usytuowany jest most żelbetowy, a od 2+172 do 2+884 nawierzchnia brukowa.
  - zaprojektować na całej długości dywanik asfaltowy, zjazdy na skrzyżowaniach z innymi drogami i ulicami, zaprojektowanie odwodnienia jak też zjazdów na pola.
  Termin wykonania opracowania: do 2005.08.25.
  Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki w terminie do 2005.05.19 do godz. 11ºº, otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11¹º w pokoju nr 3.
  Kryterium oceny ofert – cena 100%.
  Oferenci winni spełniać warunki określone w art. 22 i 24 ustawy – prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty przetargu.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  Zamawiający nie ustala wymagań w zakresie wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest mgr inż. arch. Aleksy Piotrowski, tel. 730 58 71.
  Szczegółowe warunki przetargu podane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które można odebrać w Urzędzie Gminy w Wyszkach, pokój nr 3, w godzinach 8:00 – 12:00 do dnia 18.05.2005 r.

  Wójt
  mgr inż. Ryszard Perkowski
  Data wprowadzenia: 2005-04-28 1834
  Data upublicznienia: 2005-04-28
  Art. czytany: 2916 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<