A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg pn. 'Dostawa, montaż, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie wyposażenia wraz z przeszkoleniem personelu użytkownika do budynku Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach'
» Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Gminę Wyszki
» Zapytanie ofertowe- Zakup zimowego oleju napędowego na potrzeby Warsztatu UG Wyszki
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Strabla, Łyse
» ZARZĄDZENIE NR 427/18 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów uchwał związanych z wejściem w życie ustawy
 • Przetargi
 • Przetarg ustny nieograniczony

  Wyszki, 6.05.2005 r.


  GKB. 72241-3/05

  Wójt Gminy Wyszki


  działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz § 23 Uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. z 2003 r. Nr 88, poz. 1711) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości
  Wieś Malesze
  - nieruchomość oznaczoną nr działek 325 i 329/1 o łącznej pow. 0,5251 ha, zabudowaną budynkami i budowlami stanowiącymi byłą bazę kółka rolniczego.
  Cena wywoławcza 14.570 zł
  Minimalne postąpienie 150 zł

  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wyszki, wymieniona w wykazie podanym do publicznej wiadomości, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia
  Nr 147/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wadium w wysokości 2.000,- zł należy wnieść w gotówce nie później niż do 13 czerwca 2005 roku do kasy Urzędu Gminy Wyszki do godz. 12.00 lub na rachunek bankowy 90 80630001 0040 0400 0169 0005 BS Brańsk Oddział Wyszki. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
  Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
  Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
  Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki przy ul. Piórkowskiej 2.
  Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (085) 730-58-71.


  Data wprowadzenia: 2005-05-09 1334
  Data upublicznienia: 2005-05-09
  Art. czytany: 6226 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<