A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami

  Wyszki, dnia 2005.06.17


  GKB.341/04/2005

  Ogłoszenie


  Wójt Gminy Wyszki ogłasza przetarg nieograniczony na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami ze wsi Łapcie do wsi Strabla w Gminie Wyszki
  Opis zadania:
  • wybudowanie 3.913 m sieci rozdzielczej wodociągów:
  - przewody z PCV DN 100 mm – 3.883 m
  - przewody z PCV DN 80 mm – 30m
  • 163 m przyłączy wodociągowych (7 przyłączy)
  - przewody z PE Ø 32 mm – 163 m
  oraz 2 hydranty ppoż. nadziemne
  Termin wykonania: do 2005.10.31
  Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki w terminie do 2005.07.05 do godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:00 w pokoju nr 3.
  Kryterium oceny ofert – cena 100%.
  Oferenci winni spełniać warunki określone w art. 22 i 24 ustawy – prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty przetargu.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  Zamawiający nie ustala wymagań w zakresie wnoszenia wadium.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest inspektor Aleksy Piotrowski, tel. 730 58 71.
  Szczegółowe warunki przetargu podane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które można odebrać w Urzędzie Gminy w Wyszkach, pokój nr 3, w godzinach 8:00 – 12:00 do dnia 04.07.2005 r.

  Wójt
  mgr inż. Ryszard Perkowski  Wyszki dnia 2005.07.01


  GKB.341-04/05

  Wszyscy Oferenci


  Niniejszym zawiadamiam, iż termin składania ofert w przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego: Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami ze wsi Łapcie do wsi Strabla w gminie Wyszki, zostaje przesunięty z dnia 5 lipca 2005 roku na dzień 19 lipca 2005 roku do godz. 11:00 oraz termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników przetargu zostają przesunięte adekwatnie


  W załączeniu aktualny projekt umowy (zał. nr 3).

  Z poważaniem:


  Wójt Gminy Wyszki
  mgr inż. Ryszard Perkowski  Data wprowadzenia: 2005-06-17 1315
  Data upublicznienia: 2005-06-17
  Art. czytany: 3082 razy

  » Projekt umowy (zał. nr 3) - rozmiar: 110087 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<