A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Urząd Gminy
 • Ogłoszenie

  PLANY OCHRONY ZABYTKÓW


  W związku z wejściem w życie postanowień rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2153), uprzejmie informuję, że w myśl § 3 ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia, istnieje obowiązek sporządzenia przez właścicieli, zarządców i użytkowników zabytków, zwanych „kierownikami jednostek organizacyjnych” planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w jednostkach organizacyjnych posiadających zabytki oraz na poszczególnych stopniach administracji.
  Informacje o sposobie sporządzenia tych planów zawarte są w 'Instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych' stanowiącej załącznik do wyżej cytowanego rozporządzenia.
  Powyższe rozporządzenie nakazuje sporządzić poszczególne plany w nieprzekraczalnym terminie – dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Termin ten upływa 13 lipca 2005 r. W związku z tym, że plany w tym czasie trzeba wykonać na szczeblu
  - jednostki organizacyjnej (właściciel, zarządca i użytkownik zabytku);
  - gminnym;
  - powiatowym;
  - wojewódzkim;
  - krajowym
  wskazane jest wykonanie tych planów z takim wyprzedzeniem, by poszczególni, kolejni wykonawcy planów mogli je opracowywać na podstawie planów niższych szczebli.

  UWAGA:
  Proszę o jak najszybsze wykonywanie Planów ochrony zabytków.

  W jednostkach organizacyjnych mieszczących się w obiekcie zabytkowym i posiadającej zabytki ruchome dopuszcza się wykonanie jednego planu składającego się z dwóch części:
  - planu ochrony zabytków nieruchomych;
  - planu ochrony zabytków ruchomych.
  Do zabezpieczenia zabytków nie wskazane jest używanie azbestu, pomimo, że we wzorach planów występują materiały zawierające azbest. Nie wskazane jest również przenosić zabytki ruchome do piwnic ( możliwość zalania ) i na strychy budynków.
  W przedstawionych propozycjach opracowania planów ochrony zabytków na szczeblu jednostki organizacyjnej, gminy i powiatu należy wykorzystać tylko to, co dotyczy konkretnego zabytku, gminy i powiatu. Nie należy tych wzorów traktować jako druku do wypełnienia, lecz należy na podstawie tych przykładów uzupełnić danymi dotyczącymi konkretnych zabytków.


  Data wprowadzenia: 2005-07-04 1209
  Data upublicznienia: 2005-07-04
  Art. czytany: 2966 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<