A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Przetargi
 • Przetarg nieograniczony

  Wyszki, 2005-07-04


  GKB.341-07/05

  OGŁOSZENIE


  Wójt Gminy Wyszki ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na wykonanie remontów dróg na terenie gminy Wyszki, polegających na dowozie żwiru oraz jego wbudowaniu w nawierzchnię w miejscach każdorazowo wskazanych przez zamawiającego.
  Termin wykonywania: 20.07.2005 – 31.12.2005
  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
  Oferenci winni spełniać warunki określone w art. 22 i 24 ustawy – prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
  Wadium nie jest wymagane.
  Kryterium oceny ofert – cena 100%.
  Szczegółowe warunki przetargu podane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które można odebrać w Urzędzie Gminy w Wyszkach, pokój nr 3, w godzinach 8:00 – 12:00 do dnia 18.07.2005 r.
  Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki w terminie do 19.07.2005 r. do godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:10; w pokoju nr 3.
  Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Tymosiak Kazimierz i Piotrowski Aleksy - tel. (85)730 58 71.


  Data wprowadzenia: 2005-07-04 1222
  Data upublicznienia: 2005-07-04
  Art. czytany: 2975 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<