A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Przetargi
 • Przetarg nieograniczony

  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku i przebudowie wejścia Urzędu Gminy Wyszki

  GKB.341. 10/2005

  O G Ł O S Z E N I E


  Wójt Gminy Wyszki z siedzibą w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.) o równowartości kwoty powyżej 60 tys. euro w trybie przetargu nieograniczonego na:
  wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie wejścia Urzędu Gminy Wyszki
  Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki w terminie do 30.09.2005r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30 w pokoju nr 3.
  Kryterium oceny ofert: cena 100%.
  Oferenci winni spełniać warunki określone w art. 22 i 24 ustawy – prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Termin wykonania zamówienia do 28.04.2005r.
  Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są Piotrowski Aleksy i Kalinowski Kamil, pokój nr 3, tel. (085) 730 58 71.
  Szczegółowe warunki przetargu podane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które można odebrać w Urzędzie Gminy w Wyszkach, pokój nr 3, w godzinach 8:00 - 14:00 do dnia 20.09.2005 r.
  Cena za SIWZ wynosi - 25 zł.
  Wadium wynosi - 10.000 zł.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, który trwa 60 dni od daty składania ofert. Data wysłania ogłoszenia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – 28.07.2005 r.
  Wyszki, dnia 08.08.2005r.

  Wójt Gminy Wyszki
  mgr inż. Ryszard Perkowski  Data wprowadzenia: 2005-08-12 1120
  Data upublicznienia: 2005-08-12
  Art. czytany: 3028 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<