A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku
» Oświadczenia majątkowe wójta koniec kadencji - 2018
» Oświadczenia majątkowe pracowników w 2018 r.
» Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji - 2018 r.
» UCHWAŁA NR III/84/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2019 rok
 • Przetargi
 • Przetarg na dostawę oleju opałowego

  OGŁOSZENIE
  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO


  Wójt Gminy Wyszki informuje o organizacji przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego.
  Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa.
  Termin wykonania zamówienia : 30.05.2006 r.
  Nie dopuszcza się składania oferty jednostkowej.
  Zamawiający nie wymaga złożenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
  Termin związania ofertą - 30 dnia licząc od upływu terminu składania ofert
  Miejsce składania ofert:
  Urząd Gminy Wyszki
  ul Piórkowska 2
  17 – 132 Wyszki
  pok nr. 16

  Termin składania ofert upływa w dniu 02.11.2005r. o godz. 12:00
  Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
  Baranowski Franciszek tel. 085/ 7305872
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do odbioru w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej UG Wyszki www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl
  Specyfikacja do pobrania poniżej - plik PDF


  Data wprowadzenia: 2005-10-14 1135
  Data upublicznienia: 2005-10-14
  Art. czytany: 3064 razy

  » Formularz ofertowy - rozmiar: 27790 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 60440 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<