A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Przetargi
 • II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

  Wyszki, 07.11.2005 r.


  GKB. 72241-5/05

  Wójt Gminy Wyszki


  działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami r (Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz § 23 Uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 88, poz. 1711 podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:
  Wieś Wyszki
  - nieruchomość zabudowaną budynkiem lecznicy weterynaryjnej oraz budynkiem gospodarczym, oznaczoną nr geod. 98/9 o pow. 0,60 ha
  Cena wywoławcza 37.000 zł
  Minimalne postąpienie 400 zł
  Do kwoty uzyskanej w przetargu dolicza się:
  1)koszty związane z wyceną w wysokości 915 zł,
  2)koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w postaci wyrysów i wypisów z rejestru gruntów w wysokości 120 zł

  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wyszki, wymieniona w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 167/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 22 sierpnia 2005 roku, podanego do publicznej wiadomości,
  2. Zbywana nieruchomość jest obciążona umową najmu na budynek ambulatoryjno-mieszkalny na czas określony do dnia 28 lutego 2007 roku,
  3. Zobowiązuje się oferentów do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu łącznie ze złożeniem w Urzędzie Gminy Wyszki (pokój nr 3) dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności z zakresu weterynarii w terminie do dnia 08 grudnia 2005 r.
  4. Nabywca nieruchomości powinien zabezpieczyć mieszkańcom gminy należyty dostęp do świadczeń weterynaryjnych, realizowanych w nabywanym obiekcie,
  5. Sprzedający zastrzeże w umowie sprzedaży na okres 5 lat prawo odkupu zbywanej nieruchomości na wypadek braku realizacji przez nabywcę obowiązków wskazanych w pkt 4.
  Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2005 r o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki (sala posiedzeń na parterze)

  Wadium w wysokości 4.000 zł należy wnieść w gotówce nie później niż do 8 grudnia 2005 roku do kasy Urzędu Gminy w Wyszkach do godz. 12:00 lub na rachunek bankowy 25 80630001 0040 0400 0169 0011 BS Brańsk Oddział Wyszki. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
  Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia,a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
  Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
  Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (085) 730-58-71 w godz. 7:30 – 15:30.


  Data wprowadzenia: 2005-11-07 1439
  Data upublicznienia: 2005-11-07
  Art. czytany: 2847 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<