A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Przetargi
 • Przetarg nieograniczony na modernizacje systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki

  Wyszki, dnia 2005.11.17


  GKB.341/14/2005

  O G Ł O S Z E N I E
  o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro


  Przedmiot wykonania: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki
  1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  Wójt Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
  2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
  3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Szczegółowe warunki przetargu podane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które można odebrać w Urzędzie Gminy w Wyszkach, pokój nr 3, w godzinach 800 – 1400 do dnia 05.01.2006r. Cena specyfikacji: 100 zł netto + koszty przesyłki.
  4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz dowieszenia nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Wyszki finansowanego z oszczędności bez poręczania i zaciągania kredytu przez Gminę.
  5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych
  6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferenci winni spełniać warunki określone w art. 22 i 24 ustawy – prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  7) Termin wykonania zamówienia:
  - modernizacja oświetlenia – 3 m-ce od dnia podpisania umowy
  - dowieszenie nowych punktów świetlnych – do 07 lipca 2006r.
  8) Informacja na temat wadium: 18.000 PLN
  9) Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena -70% ,Warunki spłaty – 30%
  10) Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy w Wyszkach, pok. 3, do dnia 09.01.2006 do godz. 1000
  11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Urząd Gminy w Wyszkach, pok. 3, dnia 09.01.2006 do godz. 10:15
  12)Termin związania ofertą: 09.03.2006r.


  Data wprowadzenia: 2005-11-17 1216
  Data upublicznienia: 2005-11-17
  Art. czytany: 2837 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<