A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Urząd Gminy
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki

  Wójt Gminy Wyszki
  ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach


  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
  1) posiadać wykształcenie wyższe: preferowane kierunkowe z zakresu kultury, sportu
  i turystyki, ekonomiczne lub prawnicze; wskazana jest znajomość co najmniej jednego języka obcego,
  2) wykazać się znajomością zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji działającej
  w formie zakładu budżetowego,
  3) posiadać udokumentowany 3 letni staż pracy, w tym wskazane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
  4) mieć dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,5) przedstawić koncepcję funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
  w Wyszkach.
  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach,
  2) kwestionariusz osobowy z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i stażu pracy;
  4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;
  5) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  6) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami);
  7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach”
  w terminie do 27 grudnia 2005 r. do godz.15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów przeprowadzi komisja powołana przez Wójta w dniu 28 grudnia 2005 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2
  Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyszki www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl/ Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyszki pok. 7 oraz telefonicznie pod nr 085-730-58-90 i 085-730-58-78

  Wójt Gminy Wyszki
  mgr inż. Ryszard Perkowski  Data wprowadzenia: 2005-12-14 0856
  Data upublicznienia: 2005-12-14
  Art. czytany: 2834 razy

  » Regulamin Komisji Konkursowej - rozmiar: 28160 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<