A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Oświadczenia majątkowe za 2018 r.
» Oświadczenia majątkowe pracowników za 2018 r.
» Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r.
» Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 2019
 • Przetargi
 • Przetarg na wyposażenie boiska z przyległym kompleksem sportowym w Wyszkach

  Wyszki, dnia 10.01.2006r.


  GKB.341- 02/06

  O G Ł O S Z E N I E
  o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro


  Przedmiot wykonania: Wyposażenie boiska z przyległym kompleksem sportowym w Wyszkach.
  1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  Gmina Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
  2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
  3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Szczegółowe warunki przetargu podane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które można odebrać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wyszkach, pokój nr 3, w godzinach 8.00 – 14.00 do dnia 27.01.2006r.
  4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie boiska szkolnego, a także zakup i montaż elementów do wyposażenia przyległego placu zabaw, z drewna impregnowanego, nie zawierających opon oraz elementów metalowych, z wyjątkiem łańcuchów do huśtawek i niezbędnych łączników do montażu drewnianych elementów.
  5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Istnieje możliwość składania ofert częściowych.
  6) Termin wykonania zamówienia: Pożądany termin wykonania do 30.03.2006r.
  7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferenci winni spełniać warunki określone w art. 22 i 24 ustawy – prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  8) Informacja na temat wadium:
  Zamawiający nie ustala wymagań w zakresie wnoszenia wadium
  9) Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena -100%
  10) Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy w Wyszkach, pok. 3, do dnia 31.01.2006r. do godz. 11.00
  11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Urząd Gminy w Wyszkach, pok. 3, do dnia 31.01.2006r. do godz. 11.15
  12)Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert


  Data wprowadzenia: 2006-01-10 1329
  Data upublicznienia: 2006-01-10
  Art. czytany: 2925 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<