A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku
» Oświadczenia majątkowe wójta koniec kadencji - 2018
» Oświadczenia majątkowe pracowników w 2018 r.
» Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji - 2018 r.
» UCHWAŁA NR III/84/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2019 rok
 • Przetargi
 • Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej

  ZAPROSZENIE
  DO SKŁADANIA OFERT


  Gmina Wyszki niniejszym zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu ze wsi Wyszki do wsi Zdrojki w Gminie Wyszki:
  Termin wykonania zadania do dnia - 30.06.2006r.
  Termin składania ofert do dnia - 31.01.2006r.
  Kryterium oceny ofert: cena ryczałtowa wykonania zadania.
  Zakres opracowania:
  - wykonanie w 6-ciu egzemplarzach projektu budowlanego, przedmiotowego wodociągu wraz przyłączami do gospodarstw domowych przylegających do linii wodociągowej,(gotowego do złożenia z wnioskiem o pozwolenie na budowę): uzgodnionego w ZUDP w Bielsku Podlaskim oraz z właścicielami nieruchomości, przez które będzie przebiegać przedmiotowy wodociąg (uzgodnienie powinno być w formie pisemnej –umowa lub postanowienie),
  - projekt organizacji ruchu na czas budowy wodociągu w pasie drogowym z uzgodnieniami w 2-ch egz.,
  - kosztorys inwestorski na wykonanie zadania -3 egz.,
  - przedmiar robót -3 egz.,
  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót -3 egz.,
  Lewostronny wtórnik geodezyjny terenu, na którym ma być projektowana trasa wodociągu, do wglądu w Urzędzie Gminy Wyszki w dniach od 16-01-2006r do 27-01-2006r w pokoju nr 3 w godz. od 8.00 do 15.00.
  W ofercie oprócz niezbędnych danych Oferenta należy podać oferowaną cenę ryczałtową, uprawnienia wymagane do projektowania oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów jak też oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem robót.
  Oferty mogą być składane:
  - listownie: Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki,
  - faksem: (085) 730-58-99
  - e-mail-em: ug_wyszki@post.pl
  Osoba do kontaktów, ze strony Urzędu Gminy, Aleksy Piotrowski w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00, (tel. 085 730 58 71)
  Wyszki dn. 2006-01-13

  Wójt Gminy Wyszki
  mgr inż. Ryszard Perkowski  Data wprowadzenia: 2006-01-16 1353
  Data upublicznienia: 2006-01-16
  Art. czytany: 3293 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<