A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Przetargi
 • Przetarg nieogrniaczony na sprzedaż nieruchomości

  Wyszki 06.03.2006 r.


  GKB. 72241-1/06

  Wójt Gminy Wyszki


  działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz § 23 uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 88, poz. 1711 podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:
  Wieś Mulawicze
  - nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej oraz budynkiem gospodarczym, oznaczona nr geod. 272/4 o pow. 0,3462 ha
  Cena wywoławcza 72.220 zł
  KW 73013
  Minimalne postąpienie 800 zł.

  Zgodnie z ustaleniami obowiązującymi do końca 2003 r. miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki, zatwierdzonego uchwałą Nr IV/20/89 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 1989 r. (Dz.Urz. Woj. Biał. Nr 7, poz 63) – w/w działka położona jest w kompleksie oznaczonym symbolem UO - tereny usług oświatowych.
  Również według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/169/2000 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2000 r. są to tereny usługowe administracji, kulturalne, oświatowe i inne.
  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wyszki, wymieniona w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 202/06 Wójta Gminy Wyszki z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości.
  Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2006 r o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki (sala posiedzeń na parterze)
  Wadium w wysokości 8000 zł należy wnieść w gotówce nie później niż do 27 marca 2006 roku do kasy Urzędu Gminy w Wyszkach do godz. 12.00 lub na rachunek bankowy 90 80630001 0040 0400 0169 0005 BS Brańsk Oddział Wyszki. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
  Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
  Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
  Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 085 730-58-71.


  Data wprowadzenia: 2006-03-06 1533
  Data upublicznienia: 2006-03-06
  Art. czytany: 2982 razy

  Zdjęcie: » Zdjęcie nr 2
  Zdjęcie: » Zdjęcie nr 4
  Zdjęcie: » Zdjęcie nr 1
  Zdjęcie: » Zdjęcie nr 3
  Zdjęcie: » Zdjęcie nr 5
  Zdjęcie: » Zdjęcie nr 6
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<