A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Przetargi
 • Zaproszenie do rokowań po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

  Wyszki, dnia 19.06.2006 r.


  GKB. 72241-1/06

  Wójt Gminy Wyszki


  działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz § 23 uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 88, poz. 1711, zaprasza do udziału w rokowaniach po II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:
  Wieś Mulawicze
  nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej z dwoma lokalami mieszkalnymi o pow. użytkowej 842,8 m2 oraz budynkiem gospodarczym, oznaczona nr geod. 272/4 o pow. 0,3462 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW 73013, nieruchomość wolna od obciążeń.
  Gmina nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki.
  Cena wywoławcza 30.000 zł
  Zaliczka na zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy 3.000 zł

  1. I przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 30 marca 2006 r. i II przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 25 maja 2006 r. zostały zakończone wynikiem negatywnym.
  2. Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w Urzędzie Gminy Wyszki ( pokój nr 3) w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.
  Zgłoszenie powinno zawierać :
  1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2) datę sporządzenia zgłoszenia;
  3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4) proponowaną cenę i sposób zapłaty;
  5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
  Rokowania odbędą się w dniu 27 lipca 2006 r o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki (sala posiedzeń na parterze)
  Zaliczkę w wysokości 3.000 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy należy wnieść w gotówce nie później niż do 24 lipca 2006 roku w kasie Urzędu Gminy w Wyszkach do godz. 12.00 lub na rachunek bankowy 90 80630001 0040 0400 0169 0005 BS Brańsk Oddział Wyszki.
  Nabywca poniesie koszt wykonania operatu szacunkowego w kwocie 1.220 zł (łącznie z 22% podatkiem VAT). Koszt zawarcia umowy ponosi nabywca nieruchomości.
  W przypadku uchylenia się uczestnika, który zostanie wyłoniony w drodze rokowań, od zawarcia umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
  Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.
  Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Wyszkach (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00) lub telefonicznie 085 730 58 71.


  Data wprowadzenia: 2006-06-23 1130
  Data upublicznienia: 2006-06-23
  Art. czytany: 5594 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<