A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Oświadczenia majątkowe za 2018 r.
» Oświadczenia majątkowe pracowników za 2018 r.
» Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r.
» Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 2019
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o prztargu na sprzedaż nieruchomość we wsi Strabla

  Wyszki, 22.08.2006 r.


  GKB. 72241-3 /06

  Wójt Gminy Wyszki


  działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz § 23 Uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 88, poz. 1711 podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:
  Wieś Strabla Łyse
  - nieruchomość zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, oznaczona nr geod. 129 o pow. 0,27 ha; KW 73013
  Cena wywoławcza 18.958 zł
  Wadium 2000 zł
  Minimalne postąpienie 200 zł
  -nieruchomość niezabudowana , oznaczona nr geod. 484/10 o pow. 0,1041 ha: KW 37168
  Cena wywoławcza 8.381 zł
  Wadium 800 zł
  Minimalne postąpienie 100 zł
  nieruchomość nie zabudowana, oznaczona nr geod. 484/11 o pow. 0,1040 ha; KW 37168
  Cena wywoławcza 8.310 zł
  Wadium 800 zł
  Minimalne postąpienie 100 zł
  Przetarg odbędzie sie w dniu 29 września 2006 r o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki (sala posiedzeń na parterze)

  Wadium należy wnieść w gotówce nie później niż do 26 września 2006 roku do kasy urzędu gminy w Wyszkach do godz. 12.00 lub na rachunek bankowy 90 80630001 0040 0400 0169 0005 BS Brańsk Oddział Wyszki.
  Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
  Gmina Wyszki nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Przetarg zostanie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
  Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.
  Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (085) 730-58-71.


  Data wprowadzenia: 2006-08-28 1657
  Data upublicznienia: 2006-08-28
  Art. czytany: 3239 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<