A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
» Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 r.
» Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
» Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2018
  • Przetargi
  • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Wólka Zaleska

    Wyszki, 22.08.2006 r.


    GKB. 72241- 2/06

    Wójt Gminy Wyszki


    działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz § 23 Uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 88, poz. 1711 podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości
    Wieś Wólka Zaleska
    nieruchomość nie zabudowana, oznaczona nr geod. 49/5 o pow. 0,15 ha;
    Cena wywoławcza 2.737 zł
    Wadium 300 zł
    Minimalne postąpienie 30 zł.
    Koszt umowy ponosi nabywca nieruchomości.
    Przetarg odbędzie sie w dniu 25 września 2006 r o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki (sala posiedzeń na parterze).

    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium .
    Wadium należy wnieść w gotówce nie później niż do 20 września 2006 roku do kasy urzędu gminy w Wyszkach do godz. 12.00 lub na rachunek bankowy 90 80630001 0040 0400 0169 0005 BS Brańsk Oddział Wyszki.
    Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, wadium zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
    Gmina Wyszki nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
    Przetarg zostanie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
    Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.
    Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2 lub pod nr tel. (085) 730-58-71.


    Data wprowadzenia: 2006-08-28 1702
    Data upublicznienia: 2006-08-28
    Art. czytany: 2784 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej

    URZĄD GMINY
    WYSZKI

    ul. Piórkowska 2
    17-132 Wyszki
    tel. (85) 730 58 90
    fax (85) 730 58 99

    GODZINY OTWARCIA:
    Poniedziałek- Piątek
    730 - 1530    ______________________

    Elektroniczna Skrzynka Podawcza

    ______________________


    cyfrowy urząd

    >>> Urząd Gminy Wyszki <<<