A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 15 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możli
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wyszki z dnia 15 kwietnia 2019 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz m
» INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Zapytanie ofertowe - zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce załatwienia
Przesłać na adres: Urząd Gminy w Wyszkach, 17-132 Wyszki ,
ul. Piórkowska 2,
lub złożyć w sekretariacie Urzędu pokój Nr 7


Wymagane dokumenty
Wniosek według załączonego wzoru

Miejsce odbioru
Odbiór decyzji pocztą
lub osobiście w Urząd Gminy w Wyszkach,
ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki

Opłaty
Opłata skarbowa - 107,- zł

Termin załatwienia
Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi
Informacje udzielane są przez pracownika – kierownika referatu, pokój nr 3, tel. 85 7305884.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.).
4. Uchwałą rady Gminy Wyszki Nr XVIII/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wyszki
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).


Opracował
Kazimierz Tymosiak


Data wprowadzenia: 2013-07-19 1150
Data upublicznienia: 2013-07-19
Art. czytany: 1064 razy

» Wniosek o udzielenie zezwolenia - rozmiar: 125440 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY
WYSZKI

ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
tel. (85) 730 58 90
fax (85) 730 58 99

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek- Piątek
730 - 1530______________________

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

______________________


cyfrowy urząd

>>> Urząd Gminy Wyszki <<<