A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Projekty realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Deklaracja dostępności
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Deklaracja dostępności
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy instalacji fotowoltaicznej w obrębie wsi Bujnowo
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt sprawy-Budowa sieci elektroenergetycznej...Budlewo, Koćmiery, Wypychy, Ignatki
» Informacje o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego - droga Koćmiery
» Informacje o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego - droga Moskwin
 • Urząd Gminy
 • NSP 2011 (archiwum)
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

  O G Ł O S Z E N I E
  o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie gminy Wyszki


  Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) Wójt Gminy Wyszki - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.

  Liczba rachmistrzów spisowych: 3 osoby.

  Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń: 6-20 grudnia 2010 r., Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

  Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać następujące wymagania:
  - ukończone 18 lat,
  - wykształcenie minimum średnie, preferowani studenci studiów wyższych,
  - pełna sprawność fizyczna,
  - posiadanie umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, asertywność, uprzejmość, cierpliwość, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych),
  - bardzo dobra znajomość komputera i łatwość obsługi telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych,
  - znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystywania map cyfrowych posiadanie pełni praw publicznych,
  - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
  - doskonała znajomość języka polskiego,
  - preferowane miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie gminy Wyszki
  - dyspozycyjność w okresie szkoleń dla rachmistrzów spisowych (5 stycznia do 25 lutego 2011 r.), obchodu przedspisowego (1 - 17 marca 2011 r.), odprawy przedspisowej (6-7 kwietnia 2011 r.) oraz trwania spisu, tj. od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
  Kandydaci na rachmistrzów spisowych zostaną zgłoszeni do Wojewódzkiego Biura Spisowego. Przejdą 3-dniowe szkolenie, zakończone egzaminem. Ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym daje podstawę do zawarcia z osobą umowy - zlecenia.
  Rachmistrz spisowy składa na piśmie przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). Zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie dla celów innych niż spis ludności i mieszkań, podlega odpowiedzialności karnej.

  Wymagane dokumenty:
  1. pisemne zgłoszenie kandydatury zawierające następujące dane:
  a. imię, nazwisko,
  b. adres zamieszkania,
  c. nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
  2. dokument poświadczający wykształcenie (ksero),
  3. kserokopia dowodu osobistego,
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),
  Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
  W przypadku zgłoszenia większej niż konieczna liczby kandydatów dopuszcza się przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

  Gminny Komisarz Spisowy
  /-/ Ryszard Perkowski  Data wprowadzenia: 2010-12-09 1040
  Data upublicznienia: 2010-12-09
  Art. czytany: 3544 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<