A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt sprawy - Budowa sieci elektroenergetycznej.....Falki, Zdrojki
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt - Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej ...Samułki Małe i Strabla Łyse
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt - Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej...Budlewo, Ignatki
» Montaż i dostawa instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn. 'Rozwój Gminy Wyszki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne'
» Postanowienie w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej
 • Referaty
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa gazociągu

  Wyszki, dn. 21.04.2011r.



  GKB.6733.4.2011.ET

  OBWIESZCZENIE
  o wszczęciu postępowania



  Na podstawie art. 61 §1 i §4 KPA w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek, z dnia 20.04.2011r, złożony przez: Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy Białystok Dział Rozwoju i Inwestycji ul. Zacisze 8, 15-138 Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie gazociągu podwyższonego ciśnienia o ciśnieniu poniżej 1,0 MPa i strefie oddziaływania po 3m od krawędzi zewnętrznej ścianki rury” na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  - 91/2, 92/1,91/1,90,89/10, 180/2, 87/8, 87/24, 87/5, 87/4, 154, 85/55, 85/56, 85/30, 84/5, 83/8 w obrębie gruntów wsi Wyszki
  - 538, 237, 526, 236, 235/1,235/2, 234, 233, 228, 476, 220, 542, 221/1, 221/2, 544, 281/1, 288/4, 288/6, 289, 290/4, 290/2, 290/3, 291/1, 291/2, 292, 293/1, 293/2, 293/3, 294/1, 294/3, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 56 w obrębie gruntów wsi Pulsze
  - 12, 13, 14, 281, 16/1, 17/2, 204, 283, 255, 282, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 223, 22/1, 22/2, 205, 24/3, 257, 26/13, 26/14, 26/18, 26/19, 26/20, 27/4, 27/5, 28/8, 29/2, 207, 29/3, 30/5, 30/6, 30/8, 258, 23/1, 26/15 w obrębie gruntów wsi Niewino Borowe
  - 144/1, 144/2, 144/3, 144/5, 147, 148/1, 148/2, 146/2, 160, 135/14, 135/15, 135/16, 165 w obrębie gruntów wsi Niewino Kamieńskie
  - 5 w obrębie gruntów miasta Bielsk Podlaski.

  Jednocześnie, zgodnie z art. 36 KPA, zawiadamiam, iż przedmiotowy wniosek nie może być załatwiony w terminie ustawowym z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu decyzji zgodnie z wymogami ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Ustala się termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od dnia uzyskania wymaganych prawem opinii.
  Niniejsze obwieszczenie podlega wywieszeniu na okres nie krótszy niż 14 dni poczynając od dnia 26.04.2011r. na tablicy ogłoszeń : Urzędu Gminy Wyszki oraz na stronie internetowej: www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl .

  Wójt Gminy
  /-/mgr inż. Ryszard Perkowski





  Data wprowadzenia: 2011-04-26 0801
  Data upublicznienia: 2011-04-26
  Art. czytany: 3045 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Kalinowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530



  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<