A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego -budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie wsi Filipy
» Informacja z art. 37 za II kwartał 2022 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Sprawozdania finansowe za II kwartał 2022 r.
 • Referaty
 • Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji - Świetlica wiejska w Pulszach

  Wyszki, 08.09.2011 r.


  GKB.271.4.1.2011

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  W związku z planowaną realizacją inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pulszach” zapraszamy do składania ofert cenowych na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.


  1) Termin składania ofert: 21.09.2011 r.
  2) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, pok. 3.
  3) Termin wykonania zadania: 30.11.2011 r.
  4) Zakres zamówienia:
  - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej,
  - projekt budowlany (4egz) i wykonawczy (4 egz). + CD /pdf / wraz z przedmiarami robót (w formacie Excel),
  - kosztorys inwestorski - 2 egz. + CD (w formacie Excel i pdf),
  - kosztorys ofertowy ( bez cen jednostkowych i wartości ) - 1 egz. + CD (w formacie Excel i pdf),
  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) - 2 egz. + CD ( MS WORD),
  - informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz. + CD ( MS WORD).
  5) Zakres obowiązków Wykonawcy:
  - opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez zamawiającego decyzji o warunkach zabudowy,
  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia budowlanego na wykonanie robót,
  - dokonanie innych uzgodnień i opracowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  - bezpłatna aktualizacjia kosztorysu inwestorskiego w ciągu 2 lat od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy,
  - pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanego projektu robotami w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego,
  - udzielania ewentualnych wyjaśnień dotyczących rozwiązań projektowych na etapie wyboru Wykonawcy robót oraz w trakcie realizacji robót,
  - bieżące uzgadnianie prac projektowych i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu, przed upływem terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
  - merytoryczna kontrola ogłoszenia przetargu i treści SIWZ w zakresie określenia przedmiotu zamówienia na realizację zadania,

  Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.

  Mapę do celów projektowych dostarczy zamawiający - odbiór w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu umowy.


  Przy wycenie zadania należy kompleksowo określić cenę ofertową. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem warunków do projektowania, uzgodnień, zgód i oświadczeń, sprawdzeń rozwiązań projektowych i badań do projektowania do uzyskania pozwolenia na budowę.

  Do oferty należy dołączyć stosowne dokumenty uprawniające do wykonywania działalności objętej przedmiotem planowanej inwestycji.

  Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem tel. 85 730 58 71


  Wójt Gminy Wyszki
  /-/mgr inż. Ryszard Perkowski

  Data wprowadzenia: 2011-09-08 1026
  Data upublicznienia: 2011-09-08
  Art. czytany: 3544 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Kalinowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<