A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Projekty realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Deklaracja dostępności
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 r.
» Uchwała RIO w spr. wyrażenia opinii o informacji z wykonania budżetu za 2020
» Informacja z wykonania budżetu (opisowe) za 2020 r.
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
 • Konsultacje
 • UCHWAŁA NR IV/37/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i przyłączenia

  UCHWAŁA NR IV/37/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i przyłączenia miejscowości Trzeszczkowo do Sołectwa Górskie oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Górskie

  Na podstawie art. 18 ust. l, w związku z art. 5 ust. 2 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) oraz § 10 ust. 3 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277) uchwala się , co następuje:
  § 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie:
  1) zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i przyłączenia miejscowości Trzeszczkowo do Sołectwa Górskie,
  2) wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Górskie.
  § 2. W konsultacjach mają prawo brać mieszkańcy miejscowości Trzeszczkowo, Bogusze i Górskie, mający czynne prawo wyborcze zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).
  § 3. 1. Uczestnicy konsultacji wypowiadają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do sprawy poddanej konsultacjom.
  2. Opinie i wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 15 maja 2015 r.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-04-01 1404
  Data upublicznienia: 2015-04-01
  Art. czytany: 2632 razy

  » Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Górskie - rozmiar: 29696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<